Een extra toeslag voor Enschedese minimagezinnen

Door Rienke Hofman-Bijlstra op 21 december 2018

In de raadsvergadering van 10 december stemden we voor drie jaar in met de verhoging van de individuele inkomenstoeslag voor gezinnen met kinderen die al vijf jaar of langer van een laag inkomen moeten rondkomen.

Deze toeslag geldt voor mensen die langer dan vijf jaar op een inkomensminimum zitten of moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Eerder werd geen rekening gehouden met het wel of niet hebben van kinderen. De verandering betekent voor betrokken huishoudens dat ze meer geld te besteden krijgen. En dat is mooi.

Daarmee is een advies van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) door de gemeenteraad overgenomen.

Om het beleid op het gebied van kwijtschelding of armoede bij te kunnen stellen, wordt het brede sociaal domein doorgelicht op het rendement van iedere euro, zoals beschreven staat in het raadsvoorstel. Zo wordt in 2019 de inzet van inkomensondersteunende maatregelen onderzocht. Het doel is de inzet richting inwoners zo effectief mogelijk vorm te geven, met als uitgangspunt een zo goed mogelijk rendement van de maatregelen.

Dat is allemaal mooi en aardig. Wat wij daarbij mee willen geven, is dat het van het allergrootste belang is met je onderzoek te beginnen bij de persoon die in armoede leeft.

Rienke Hofman-Bijlstra

Rienke Hofman-Bijlstra

Hallo! Ik ben Rienke Hofman-Bijlstra, 39 jaar, geboren en getogen Enschedese. Mijn wooncarrière ben ik begonnen op de Wesselerbrink, op Het Leunenberg. Om vervolgens mijn blije jeugd in Lonneker door te brengen. Na een flinke uitstap van zo’n 17 jaar naar Amsterdam om te studeren en een verder leven op te bouwen, woon ik samen

Meer over Rienke Hofman-Bijlstra