Kansen voor iedereen!

Door Yara Hümmels op 15 november 2018

123 dagen zijn er verstreken tussen de presentatie van het coalitieakkoord en deze programmabegroting. 123 dagen die in het teken stonden van de start van het Enschede Akkoord én het begin van een geheel mannelijk college met de opdracht om met “Trots & lef verder te bouwen aan een kansrijk Enschede”.

Wij hebben kunnen lezen dat het steeds beter gaat met Enschede en de plannen om te investeren in de stad zijn een waardevol onderdeel van ons coalitie akkoord. Echter, of het goed gaat met een stad gaat over meer dan economische investeringen en groei alleen. Het gaat over mensen, over Enschedeërs. Want onder deze positieve berichten, gaat nog steeds de harde werkelijkheid van alle dag schuil, het leven kan heel moeilijk zijn. Nog steeds groeien er kinderen op in armoede en zijn kansen om volwaardig mee te doen niet eerlijk genoeg verdeeld.

Wat ons betreft gaat het de komende jaren over het maatschappelijke effect van ons beleid en of dit beleid ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen. Nu mee kunnen in het onderwijs, wonen, zorg, duurzaamheid en werk, pas dan heeft het zin wat wij hier doen. Pas dan hebben wij de kans Enschede van iedereen te laten zijn.  Pas dan gaat het echt goed met Enschede.

De onderstaande link brengt u bij onze gehele bijdrage en moties:

Klik hier voor onze gehele bijdrage en moties:

Yara Hümmels

Yara Hümmels

In mijn kindertijd deelden mijn broer en ik ons ‘thuis’ ook met andere kinderen. Iedereen was welkom: pleegkinderen, kinderen uit de buurt of klasgenootjes, het maakte niets uit. Altijd een plek aan tafel, of simpelweg de mogelijkheid om met de Donald Duck op de bank weg te dromen. Mijn ouders hebben mij vroeg bijgebracht dat

Meer over Yara Hümmels