Afdelingsvoorzitter

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler (1958, Enschede), is sedert ruim 30 jaar werkzaam voor de publieke zaak en lid van de PvdA. Hij is opgeleid als politicoloog, planoloog en milieukundige en promoveerde in 2014 als socioloog aan de UT. Naast en na zijn opleidingen werkte hij in de ontwikkelingssamenwerking, milieubeweging en organisaties voor jongeren en techniek, cultuur en hoger onderwijs. Hij werkte o.a. 20 jaar voor de UT en de TU-Dortmund en daaraan verbonden instituten. De laatste 10 jaar was hij onderzoeker en programma-manager sociaal domein.
Sedert 2016 is hij lector Digitalisering & Veiligheid bij de Hogeschool AVANS in Den Bosch en onderzoeker bij de Europese Technopolis Group kantoor Amsterdam.

Ben is in de Statenfractie woordvoerder Economie & Innovatie, doet m.n. de dossiers Luchthaven en Tech Base Twente, regionale innovatie en werkgelegenheid, en samenwerking met Duitsland.

Ben is zeer betrokken bij de grote veranderingen in het sociale domein, die naar zijn stellige overtuiging niet allemaal verbeteringen zijn, zeker niet voor iedereen. Sociale weerbaarheid en politieke mondigheid moeten weer een impuls krijgen. Niet terug in de tijd, maar vooruit. Sociale innovaties waardoor burgers (nog) mondiger en verantwoordelijker worden voor zichzelf, de mensen en de natuur om hen heen.

De stad Enschede en de regio Twente bieden daarvoor grote kansen. Waarbij we niet langer naar ‘Den Haag’ moeten kijken, maar in toenemende mate naar ‘Brussel’ en zeker naar onze buren in NordRheinWestfalen en Niedersachsen. In hernieuwde samenwerking met onze Oosterburen liggen grote kansen, voor hen en voor ons. Voor huidige problemen in de arbeidsmarkt, maar juist ook voor innovaties op gebied van bijvoorbeeld werk, milieu, onderwijs en cultuur. PvdA wethouders en gedeputeerden hebben daarvoor in het (recente) verleden een prima basis gelegd, waarvan we nu de vruchten plukken.
Het is aan de Statenfractie deze lijn vast te houden, er alles aan te doen om te investeren in goede relaties en duurzame relaties met Duitse overheden, onderwijs- en cultuurinstellingen en werkgevers.

 • Taken binnen het afdelingsbestuur:

  • voorzitter van de afdeling
  • Contactpersoon fractie
  • Contactpersoon scoutingscommissie
  • Coördinatie congres en politieke ledenraden
  • Ledenwerving en ledenbehoud