In verbondenheid door de crisis

Door Ben Kokkeler op 20 maart 2020

Beste Partijgenoten,

De pandemie is ernstiger dan we ons nog maar kortgeleden konden voorstellen, en de crisis kan nog een hele tijd duren. Datgene waar wij ons als partij tegen verzetten – sociaal isolement, onzekerheid, onrechtvaardigheid, hulpeloosheid – komt dichterbij. Onze strijd voor een betere samenleving is daarmee actueler dan ooit.

We beleven bijzondere tijden. Het coronavirus heeft het openbare leven bijna tot stilstand gebracht en het maakt sociaal contact moeilijk, soms zelfs onmogelijk. We moeten daarom zoeken naar manieren om elkaar te blijven ondersteunen – in welke vorm dan ook.

Naast alle oproepen van de overheid om solidair te zijn vinden wij het belangrijk om als afdeling onze betrokkenheid onder woorden te brengen. En we willen ook wijzen op de praktische kansen die er zijn op verbroedering, op noaberschop. Zonder dat we uit het oog verliezen dat er ook risico’s zijn, voor jullie gezondheid, maar ook voor jullie sociale veiligheid. Ook daarvoor reiken we in deze brief praktische informatie aan.

Mensen komen in de knel, en velen van ons willen helpen. Dat is een goede zaak, maar we moeten ook realistisch zijn. Er zijn veel organisaties en instanties die hulp verlenen. Het is belangrijk om die niet met spontane acties voor de voeten te lopen, en dat is zeker aan de orde nu er sprake is van risico op besmetting. Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden kan dat doen via diverse websites, zoals die van de voedselbank http://voedselbankenschedehaaksbergen.nl/slidertop/vrijwilligers-gevraagd-2/, of https://www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp/. Als je daar niet uitkomt, mail dan onze secretaris secretaris.pvda.enschede@gmail.com.

De coronacrisis brengt allerlei nieuwe problemen met zich en biedt ook kansen om zaken anders te gaan organiseren, ook als het openbare leven weer op gang komt. Het kan gaan om manieren om het leven van mensen tijdens de crisis prettiger te maken, om het verstandig en leerzaam bezighouden van kinderen, of om het tegengaan van isolatie van kinderen die sociaal in de knel zitten, of eenzaamheid onder jongeren of ouderen. We willen daarom graag jullie ideeën horen om elkaar en anderen te steunen. Heb je een idee, mail dan met secretaris.pvda.enschede@gmail.com.

Als je in de knel zit, dan kan het moeilijk zijn de weg te vinden in de hulpverlening.  Of je wilt eerst met behoud van je privacy om raad vragen, omdat je als prive persoon tegen dichte deuren oploopt bij de gemeente of hulpverleners, neem dan contact op met ons Ombudsteam, ombudsteam@pvdaenschede.nl of 06.51 52 37 43.

Helaas zien we in tijden van crisis ook thuissituaties ontsporen, doordat er te veel spanning ontstaat. In den lande zien en horen we dat een stijging van huiselijk geweld op de loer ligt. Zie je dat in je omgeving gebeuren of maak je het zelf mee, zoek dan waar mogelijk en veilig, hulp. Dat mag via ons of door contact op te nemen met Veilig Thuis: https://veiligthuistwente.nl/maak-me-zorgen/ of 0800 2000.

Wij realiseren ons dat zzp-ers en kleine ondernemers momenteel ook erg veel problemen tegenkomen, wij zouden graag helpen, maar daarvoor zijn de banken en vele hulploketten die nu geopend worden aan zet.

Een belangrijk onderwerp, juist nu, is computercriminaliteit. Er zijn veel goede mogelijkheden om met apps en via social media contact met elkaar te houden. En onze overheid roept ons nu ook op om thuis te blijven, waardoor we meer dan ooit aangewezen zijn op digitale communicatie. Criminelen weten dat, en schromen niet om computers te hacken of mensen door middel van phishing geld afhandig te maken. Als je thuis gaat werken, controleer of de internetverbinding beveiligd is. En doe dat niet alleen bij jezelf, maar help ook familieleden of ouderen bij jou in de buurt die meer via internet gaan communiceren. Advies en hulp vind je via https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/.

Het virus mag medisch gezien ons allemaal raken, de sociale en economische gevolgen ervan zijn niet voor iedereen hetzelfde. We zijn een politieke organisatie, en we kunnen onze ogen niet sluiten voor de onderliggende problemen van deze crisis en voor de oorzaken ervan – zoals de grote bezuinigingen op de zorg in de afgelopen jaren.

Het belangrijkste probleem is de oneerlijke verdeling van bezit en inkomen. Deze economische verschillen bepalen ook de toegang tot zorg en de kansen op een goed leven. Gelukkig groeit de politieke aandacht hiervoor, als partij zullen we hiertegen blijven strijden, ook in Enschede!

Een ander belangrijk probleem is de bestaanszekerheid van degenen die nu pal voor ons staan: ze verdienen een betere beloning en ook meer bestaanszekerheid. De werkers in de zorg, het onderwijs, politie en brandweer, de schoonmakers. De lijst van wat nu ook onze regering aanduidt als ‘cruciale beroepsgroepen’ blijkt langer te zijn dan vaak gedacht. Het is erg goed dat die beroepsgroepen nu de waardering krijgen die ze verdienen, maar het zou nog beter zijn als het niet bij mooie woorden en applaus alleen blijft.

Ik sluit deze brief aan jullie allen af zoals ik deze opende: onze strijd voor een betere samenleving is actueler dan ooit. Aan diegenen onder jullie die in de komende tijd te midden van alle zorgen over de coronacrisis de energie hebben om ook al over de komende periode na te denken, doe ik de volgende oproep.

We zouden het door ‘corona’ bijna vergeten, maar over een jaar staan we in het stemhokje. Ook wat dat betreft hebben we jullie ideeën en steun hard nodig. Om komende zomer meer leden te werven, en om te bedenken hoe we dit najaar campagne gaan voeren zodat er volgend jaar weer een regering komt die staat voor gelijke kansen en voor een eerlijk inkomen voor iedereen. Meld je bij onze fractieleden, ons bestuur of bij ons campagneteam via secretaris.pvda.enschede@gmail.com als je daarvoor ideeën hebt of als je zelf mee wilt doen!

Heel veel geduld, doorzettingsvermogen en vooral goede gezondheid toegewenst!

Namens het Afdelingsbestuur en de Fractie van de PvdA Enschede,

Ben Kokkeler, voorzitter

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler (1958, Enschede), is sedert ruim 30 jaar werkzaam voor de publieke zaak en lid van de PvdA. Hij is opgeleid als politicoloog, planoloog en milieukundige en promoveerde in 2014 als socioloog aan de UT. Naast en na zijn opleidingen werkte hij in de ontwikkelingssamenwerking, milieubeweging en organisaties voor jongeren en techniek, cultuur en

Meer over Ben Kokkeler