Door op 17 mei 2017

Terug naar de tekentafel voor oplossing Mooienhof

Wat de PvdA betreft gaat het College opnieuw om tafel om een goede oplossing voor de verkeerssituatie aan de Mooienhof te vinden. Die oproep deden we tijdens de stedelijke commissie van maandag 8 mei jl. Het voorstel van wethouder Van Agteren om de huidige gedoogsituatie maar vrij te geven, draagt niet bij aan het autoluw maken en houden van de binnenstad.

Wat er aan vooraf ging

In 2012 is de verkeerssituatie aan de Mooienhof aangepast, mede door de derde ingang van de Van Heekgarage. Het idee was om te zorgen dat je wel goed in het gebied kan komen, maar dat het geen doorgaande route voor het (auto)verkeer mag worden. Onze binnenstad moet enerzijds goed bereikbaar en gastvrij zijn, maar anderzijds is het autoluw maken van de binnenstad belangrijk voor een prettig verblijfsomgeving. In die zoektocht naar die balans is een oplossing bedacht die in de praktijk niet werkt. Zo was niet toegestaan om van de Mooienhof (achter de oude V&D) naar de Kuipersdijk te rijden en ook niet vanaf de Kuipersdijk rechtsaf naar de Mooienhof. Alle borden en aanwijzingen ten spijt: automobilisten negeerden massaal de regels en de politie kon en wilde niet optreden tegen zo’n grote massa. Niet goed ingericht, was het oordeel.

Naar een werkende situatie

Goed, het afslagverbod werkte niet. Maar een oplossing moet er wel gevonden worden. Het doorgaande verkeer is een te grote belasting voor bijvoorbeeld de Kuipersdijk, die ook al extra verkeer aantrekt vanwege de nieuwe ingang van de parkeergarage. Het College opteert in een raadsvoorstel voor het vrijgeven van de Mooienhof vanuit alle richtingen. Daarmee wordt het weer gewoon een doorgaande route voor het autoverkeer. En dat moeten we nu juist niet willen: alleen verkeer dat echt daar moet zijn, moet er kunnen komen. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk via de singels worden geleid.

Huiswerk voor het College

Als gemeenteraad zijn we geen verkeerskundigen. Daarom is het ook niet aan ons om verkeersbesluiten aan te passen. Het College zal met een goed doordacht nieuw plan naar de raad moeten komen. Gestoeld op deugdelijke informatie en op basis van de wensen van de raad. Wat ons betreft zijn die wensen helder; het ontmoedigen van doorgaand verkeer door de binnenstad en een situatie die voor gebruikers eenvoudig te begrijpen is en leidt tot juist en veilig gedrag.