Door op 15 juni 2017

Wethouder en gemeenteraad laten medewerkers fietsenstalling in de steek

Wat doe je als gemeente als je medewerkers vele jaren ten onrechte vrijwilligerswerk laat doen met alleen een bijstandsuitkering als ‘beloning’? Dan zorg je dat dat netjes opgelost wordt. Zou je denken… Nadat het College van B&W al verzuimde daarin verantwoordelijkheid te nemen, namen de coalitiepartijen D66, Burgerbelangen, CDA, VVD en ChristenUnie het in de raadsvergadering van 12 juni niet zo nauw met dat verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat er aan vooraf ging…

In december vorig jaar kwamen we tot de ontdekking dat de medewerkers van een fietsenstalling in Enschede al vele jaren vrijwillig hun werk doen. Ze krijgen een uitkering en zijn een belangrijke schakel in het veilig stallen van fietsen in de binnenstad. De gratis bewaakte fietsenstalling is één van de paradepaardjes van Enschede Fietsstad.

Maar het bewaken van de fietsenstalling is eigenlijk gewoon werk. Werk waar een normaal contract met een normaal loon bij hoort. Het werk als bewaking van de fietsenstalling was in eerste instantie bedoeld om mensen te helpen op de arbeidsmarkt. In de eerste jaren na opening gebeurde dat ook, maar daarna liet de gemeente de situatie een beetje lopen.

Naar een oplossing

Van de overheid mag je goed werkgeverschap verwachten. In die zin is het opmerkelijk dat een wettelijk niet-toegestane situatie zo lang heeft kunnen bestaan. Dat vraagt niet alleen excuses. Maar ook een verantwoordelijke houding om te zorgen dat de betreffende medewerkers goed terecht komen. Tenslotte hebben ze al jarenlang onderbetaald gekregen en missen ze ook nog eens flink wat jaren pensioenopbouw.

Inmiddels zijn we een half jaar verder en ondanks onze oproepen daartoe van ons en de SP heeft het College van B&W geen verantwoordelijkheid getoond. Mensen die al zo lang structureel werk doen voor de gemeente scheep je niet af met een tijdelijke overeenkomst middels een payroll-constructie. Daarvoor kijk je in eerste instantie of je ervoor kan zorgen dat ze gewoon in dienst kunnen komen. Ze hebben de laatste jaren aangetoond hun werk goed te kunnen doen en willen graag aan de slag in een betaalde baan. Belemmeringen voor een vast contract zijn er niet. En dus begrijpen we als PvdA niet waarom dit aanbod er niet gewoon ligt. We hebben ook al aangegeven dat we vinden dat we niet alleen in woorden verantwoordelijkheid moeten tonen, maar ook in daden.

Interpellatiedebat

Die boodschap werd door wethouder van Agteren niet begrepen. Dat was voor ons de reden samen met de SP een interpellatiedebat aan te vragen. Daarin werd al gauw duidelijk dat de wethouder helemaal niet voornemend was te kijken naar een normale aanstelling voor de medewerkers. Teleurstellend. Ook al omdat veel partijen in de gemeenteraad niet de moeite namen zich te verdiepen in het probleem. Als hoogste orgaan in de gemeente zouden zij zich juist druk moeten maken of we als gemeente netjes omgaan met medewerkers, vrijwillig en betaald.

De motie die we indienden haalde het helaas niet. Onbegrijpelijk dat coalitiepartijen wegkijken als er op beroerde wijze wordt omgegaan met de arbeidsomstandigheden van medewerkers.