Door op 4 juli 2016

Jan Schaeferprijs 2016: kandidaten zijn welkom!

Op zaterdag 17 september wordt voor de twintigste keer de Jan Schaeferprijs uitgereikt. Deze jaarlijkse prijs is ingesteld door de gemeenteraadsfractie en is vernoemd naar wijlen Jan Schaefer – oud PvdA-Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en wethouder in Amsterdam. Van hem is de uitspraak “In gelul kun je niet wonen!” afkomstig.

De prijs
De prijs is bedoeld voor mensen die de handen uit de mouwen hebben gestoken en een bijzonder initiatief hebben genomen dat een zichtbare of tastbare verbetering oplevert voor het leefklimaat in de stad. De prijs bestaat uit een persoonlijke herinnering voor de winnaar(s) en een geldbedrag van 500 euro ter ondersteuning van het initiatief.

Criteria
Om voor de prijs in aanmerking te komen moeten kandidaten aan de volgende criteria voldoen:

 • het moet gaan om een initiatief dat toegankelijk is en het leefklimaat van stad, wijk, buurt of straat zichtbaar of tastbaar verbetert. Dat kan op uiteenlopende gebieden zijn en zaken betreffen als het bevorderen van de sociale samenhang (door b.v. organisatie van activiteiten in buurt of wijk), sport, onderwijs, cultuur, leefmilieu of het aanzicht van de buurt;
 • de kandidaat/organisatie moet dit initiatief niet beroepshalve/betaald hebben genomen, het moet een pure vrijwilligersactiviteit betreffen.

Jury buigt zich over voordrachten
De fractie heeft inmiddels een aantal organisaties in Enschede aangeschreven met de oproep om kandidaten voor te dragen. Ook individuele burgers kunnen kandidaten aanmelden. Tot 1 september kunnen kandidaten voor de Jan Schaeferprijs 2016 worden voorgedragen. Dat kan via pvda.enschede@gmail.com.
Een jury zal zich over de voordrachten buigen en de uiteindelijke winnaar aanwijzen.

Eerdere winnaars
In 1996 werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt. Winnaar was de groep mensen die het initiatief nam tot een vakantiekamp voor kinderen uit de Wesselerbrink.
De prijs ging vervolgens naar:

 • Woonvereniging Park Boswinkel (1997),
 • Buurtkerngroep Laares (1998),
 • Werkgroep Buurtbus Enschede-Zuid (1999),
 • wijkraad Velve-Lindenhof (2000),
 • wijkraad Boswinkel-Oost en een extra prijs voor de Dierenambulance (2001),
 • Monique van Schayk van de supportersvereniging van voetbalvereniging Rigtersbleek (2003),
 • bewonerscommissie Dolphia (2004),
 • speeltuin Mekkelholt (2005),
 • bewonerscommissie Ontdekkingsreizigersbuurt Glanerbrug (2006),
 • Jolanda Lakerink van jongerenvereniging de Truffelkroepers in Twekkelerveld (2007),
 • Commissie Leefbaarheid en Veiligheid Velve-Lindenhof (2008),
 • Noaberzorgteam Wesselerbrink (2009),
 • Bewoners Team Stroinkslanden (2010),
 • Speeltuinvereniging ’t Hoogeland (2011),
 • Toni Altepping voor zijn projecten voor jongeren in Ribbelt/Stokhorst (2012),
 • Lies Schole voor haar activiteiten in Zuid Oost (2013),
 • Lex Pauka, voorzitter van de wijkraad Horstlanden Veldkamp (2014),
 • Peter Reinders, voor zijn bijdrage aan de leefomgeving in Pathmos (2015).

Informatie over de prijs is ook te vinden op Jan Schaeferpijs PvdA Enschede.