Jan Schaeferprijs

Dit jaar zou de  jury voor de 22ste keer de Jan Schaeferprijs uitreiken, namens de gemeenteraadsfractie van de PvdA. De prijs is voor mensen die de handen uit de mouwen hebben gestoken en een bijzonder initiatief hebben genomen dat een zichtbare of tastbare verbetering oplevert voor het leefkli­maat in onze stad.

De prijs is vernoemd naar wijlen Jan Schaefer: oud PvdA-Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en wethouder in Amster­dam. Van hem is de gevleugelde uitspraak “In gelul kun je niet wonen!” afkomstig.

De coronacrisis zorgt er echter voor dat we besloten hebben de prijs dit jaar een ander karakter te geven. Corona heeft voor ontzettend veel ellende en narigheid gezorgd, maar het heeft ook laten zien dat de meeste mensen deugen en extra naar elkaar omkijken. Inwoners laten massaal zien dat ze om elkaar geven en bereid zijn te delen. Van kinderen die tekeningen maken voor ouderen tot ouderen die online voorlezen aan kinderen.

In de voorgaande jaren ging de prijs naar personen die zich al heel lang als vrijwilliger hebben ingezet of naar organisaties die zich al jaren bewezen hebben in de buurt of wijk. Sinds 2019 geven we jonge initiatieven ook de kans de Jan Schaeferprijs te winnen. Maar dit jaar is uitzonderlijk, daarom willen we extra aandacht geven aan Enschedeërs die in de corona crisis bijzondere initiatieven hebben ondernomen om hun medemens te helpen. Dit kan bijvoorbeeld een boodschappendienst voor buren zijn, of het organiseren van online bijles voor kinderen. We hebben dan ook niet genoeg aan één prijs; omdat het de 22e viering is, willen wij 22 bijzondere initiatieven of mensen in het zonnetje te zetten.

De prijs

De prijs bestaat dit jaar uit een persoonlijke herinnering voor de winnaars, een mooie bos bloemen en een heerlijke rode taart.  Er zal dit jaar geen officiële uitreiking plaats vinden, maar komen we bij de winnaars langs om de prijs te overhandigen. Alles natuurlijk onder naleving van de RIVM veiligheidsmaatregelen.

De criteria

Iedereen kan kandidaten voordragen, vandaar ook deze brief aan alle inwoners en u/uw organisatie. Om voor een van de 22 prijzen in aanmerking te komen vragen we u om een korte motivatie, waarom u vindt dat deze inwoner of dat initiatief een prijs verdient. Het mag dus ook een actie zijn die is ontstaan door en in de corona crisis.

De beoordeling

De motivatie van alle voorgedragen personen/organisaties/initiatieven worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Mocht u iemand/een organisatie en/of een initiatief kennen die aan bovenstaande omschrijving voldoet, mail ons dan met uw motivatie.

Dit kan tot 1 oktober a.s. op het e-mailadres [email protected].

Yara Hümmels
fractievoorzitter

Waar ben je naar op zoek?