Jan Schaeferprijs

Ieder jaar reikt de Enschedese PvdA-gemeenteraadsfractie de Jan Schaeferprijs uit. Deze prijs wordt uitgereikt aan mensen die iets uitzonderlijks hebben gedaan voor de leefbaarheid in stad of wijk. De prijs is vernoemd naar wijlen Jan Schaefer – oud PvdA-Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en wethouder in Amsterdam. Van hem is de gevleugelde uitspraak “In gelul kun je niet wonen!” afkomstig.

Daarom een prijs voor mensen die de handen uit de mouwen hebben gestoken en een bijzonder initiatief hebben genomen dat een zichtbare of tastbare verbetering oplevert voor het leefklimaat in onze stad.

De prijs

De prijs bestaat uit een persoonlijke herinnering voor de winnaar(s) en een passend cadeau ter waarde van 500 euro ter ondersteuning van het initiatief. Voorheen vond de prijsuitreiking plaats op 1 mei, maar nu die dag middenin de meivakantie valt, wordt de prijs uitgereikt bij de start van het nieuwe politieke seizoen, in september. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst, waar alle kandidaten in het zonnetje worden gezet.

De criteria

Iedereen kan kandidaten voordragen. Ook schrijft de fractie wijkraden, buurtcomités, wijkwelzijnsorganisaties en uiteenlopende instellingen, instanties en organisaties aan met de oproep om kandidaten voor te dragen. Om voor de prijs in aanmerking te komen moeten kandidaten aan de volgende criteria voldoen:

  • het moet gaan om een initiatief dat toegankelijk is en het leefklimaat van stad, wijk, buurt of straat zichtbaar of tastbaar verbetert. Dat kan op uiteenlopende gebieden zijn en zaken betreffen als het bevorderen van de sociale samenhang (door b.v. organisatie van activiteiten in buurt of wijk), sport, onder­wijs, cultuur, leefmi­lieu of het aanzicht van de buurt
  • de kandidaat/organisatie moet dit initiatief niet beroepshal­ve/betaald hebben genomen, het moet een pure vrijwilligersactivi­teit betreffen.

De beoordeling

Alle gekandideerde personen/organisaties worden bezocht. Er wordt een kort verslag opgemaakt ten behoeve van een onafhankelijke jury, die de uiteindelijke winnaar aan zal wijzen.

Prijswinnaars Jan Schaeferprijs

2018: Gulcan Ramaj-Sahin
(nb. in het politieke seizoen 2017-2018 is de uitreiking van de Jan Schaeferprijs verschoven van het najaar naar het voorjaar)
2016: Gerben de Jong
2015: Peter Reinders
2014: Lex Pauka
2013 Lies Schole
2012 Toni Altepping
2011 Speeltuin ‘t Hoogeland
2010 Bewoners Team Stroinkslanden
2009 Noaberzorgteam Wesselerbrink
2008 Commissie Leefbaarheid en Veiligheid Velve-Lindenhof
2007 Jolanda Lakerink van jongerenvereniging de Tuffelkroepers (Twekkelerveld)
2006 Bewonerscommissie Ontdekkingsreizigersbuurt Glanerbrug
2005 Speeltuin Mekkelholt
2004 Bewonerscommissie Dolphia
2003 Monique van Schayk van de supportersvereniging van voetbalvereniging Rigtersbleek
2002 In 2002 verviel de uitreiking door de turbulente politieke ontwikkelingen
2001 In dat jaar werden twee prijzen uitgereikt:
één aan de wijkraad Boswinkel-Oost en
een extra prijs aan de Dierenambulance, die zich na de Wijkraad Velve-Lindenhof
1999 Werkgroep Buurtbus Enschede-Zuid
1998 Buurtkerngroep Laares
1997 Woonvereniging Park Boswinkel
1996 Dit jaar werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt. Winnaar was de groep mensen die het initiatief nam tot een vakantiekamp voor kinderen uit de Wesselerbrink