Door op 20 juli 2017

Hoe nu verder met de NOEK?

Het is al een tijdje akelig stil rond de NOEK, de verbinding tussen Enschede-Noord en Kennispark. Er zijn nog steeds plannen om de weg aan te leggen, maar een concreet plan is er niet. De onduidelijkheid en onzekerheid is erg vervelend voor de betrokkenen. Reden voor de PvdA om vragen aan het College van B&W te stellen.

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Enschede en de regio. Reden om destijds een onderzoek te doen naar de aanleg van de NOEK: Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark. De NOEK moet een oplossing voor het vele verkeer in Enschede-Noord, waardoor nu de singels en Hengelosestraat dagelijks vol slippen. Veel verkeer zoekt alternatieve wegen en wurmt zich door de wijk De Bolhaar. Veel sluipverkeer wegen die daar niet geschikt voor zijn. Een oplossing is wenselijk, in welke vorm dan ook.

Stilte

Om allerlei redenen (financiën, nader onderzoek trillingen van de grond, politieke keuzes) is er nog steeds niet besloten de weg nu wel of niet aan te leggen. De PvdA snapt dat deze keuze niet lichtvoetig genomen kan worden. Er is immers veel geld mee gemoeid, omwonenden krijgen er direct mee te maken en het gaat invloed hebben op een bijzonder mooi Twents landschap. Maar inmiddels is het alweer 1,5 jaar geleden dat het laatste onderzoek is afgerond, dan zou je toch denken dat men genoeg tijd heeft gehad om keuzes te maken en knopen door te hakken.

Dit blijkt niet het geval en vooral omwonenden ervaren hier last van. Zij zitten al jaren in onzekerheid over de aanleg van de weg. Blijft ons huis wel staan? Wat blijft er over van de rust en de waarde van onze woning? kunnen we verhuizen terwijl een mogelijke koper met dezelfde onzekerheid wordt opgescheept? Deze onzekerheid tast het woon- en leefgenot behoorlijk aan en dat kan niet de bedoeling zijn.

Effecten

Daarom willen wij van de wethouder weten of hij deze effecten in de gaten heeft. En het meest belangrijke: wat hij eraan gaat doen om dit op te lossen. Omwonenden voelen zich niet serieus genomen in hun klachten hierover en worden nauwelijks op de hoogte gehouden van de situatie. Bij dit soort grote ingrepen in het leven van mensen behoor je ze goed te informeren en daar schort het aan. Daarom willen we op dit punt verandering zien van de wethouder.