Door op 10 juli 2017

Blij met een actie van een wethouder

Het moet gezegd worden: af en toe kun je ook blij zijn met een actie van een wethouder. Dat gebeurde afgelopen maandag. Daar ging het een en ander aan vooraf waarin ik actie op heb gezet. Op de agenda van de raad stond bij de hamerstukken het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-Lossersestraat 197.

Uitbreidingsplannen

Wat is er daarmee aan de hand? Al in mei vorig jaar ben ik benaderd door de familie die naast het pand van de Lutscher Alm woont. De Lutscher Alm is een eetgelegenheid aan de Lossersestraat die populair is en druk bezocht wordt. En de Lutscher Alm heeft uitbreidingsplannen. De naaste buren, de betreffende familie vroeg mij om advies omdat ze het gevoel hadden letterlijk ingeklemd te zullen worden door de horecavoorziening met de nieuwe plannen.

De plannen betreffen een brouwerij aan de andere kant van het huis van de familie en een parkeerplaats achter het perceel van de familie. Dat laatste werd volgens zeggen ook nog eens toegejuicht door de provincie die om reden van verkeersveiligheid blij is dat er nu aan dezelfde kant van de drukke provinciale weg geparkeerd kan gaan worden in plaats van aan de overkant waar nu parkeergelegenheid is. En om deze plannen te realiseren is een bestemmingsplanwijziging nodig.

De familie die de woning er tussenin bezit, komt echter volkomen klem te zitten. Ik ben er geweest en er is echt geen ruimte tussen de panden van Lutscher Alm en de familie. Ook niet zo gek want het was vroeger een geheel. Het was van de oom en tante van de huidige familie die nu klem komt te zitten.

Bestemmingsplanwijziging

Ik heb toen navraag gedaan bij de afdeling bestemmingsplannen en zij vertelden me dat er toen nog geen verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan was ingediend en de familie werd geadviseerd om met de buurman in gesprek te gaan. In het kader van de Gids Buitenkans werden de plannen van de Lutscher Alm als zeer positief bevonden. De familie moest er dus maar het de Lutscher Alm uit zien te komen.

Tussen toen en nu zijn er inderdaad onderlinge onderhandelingen geweest die volgens de familie nog steeds gaande waren. Echter nu blijkt is er al in maart een bestemmingsplanwijziging aangevraagd door de Lutscher Alm. De familie zegt daar volkomen door verrast te zijn en zeggen daarover als eerste belanghebbende toen niets van vernomen te hebben. Zij waren in de veronderstelling en zo is hen dat ook meegedeeld door de gemeente dat er niets zou gebeuren zolang ze nog in onderhandeling waren. Nu blijkt echter dat de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen al lang verstreken zijn en de bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn van de baan.

Langlopend

Deze kwestie speelt al zeer geruime tijd. Het is een onderwerp waar veel kanten aanzitten en het belang van de familie is voor een ieder die er een kijkje gaat nemen, zeer duidelijk. En hoe zeer ik ook de Lutscher Alm de uitbreiding gun en de verkeersveiligheid graag voorop stel, kan het toch niet zo zijn dat deze familie onlangs te horen kreeg dat ze op de hoogte hadden kunnen zijn van de inzagetermijnen als ze de krant hadden gelezen.

Kom op zeg, een zo’n duidelijk belanghebbende informeer je toch persoonlijk: ambtelijk of zelfs door de stadsdeelwethouder zelf.

En gelukkig heeft wethouder van Agteren, nadat ik aan de noodrem getrokken heb vrijdag, zich dat laatste ook aangetrokken en op mijn aandringen het hamerstuk van de agenda gehaald om vervolgens eerst nog eens met de partijen om tafel te gaan.

Hoewel de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente qua termijnen hier niet ter discussie staat, moeten wij er als raad wel op kunnen vertrouwen dat er ook richting betrokken burgers en belanghebbenden in precaire kwesties, de zorgvuldigheid ook hoog in het vaandel staat. Aan wethouder van Agteren nu de beurt om ons dit als raad te tonen. We zullen dit op de voet blijven volgen. En dus ben ik een keer blij met de actie van de wethouder.