Door op 7 april 2017

Enschede wekt op?!

Als nieuweling in dit dossier was mijn verbazing groot toen ik zag dat het thema duurzaamheid al zeker sinds 2008 onderwerp van gesprek is. Met de nodige ‘nota’s, structuurvisies, beleidsverkenningen, actieplannen’, ga zo maar door. Helaas moeten wij constateren dat dit vooral in de meeste letterlijke zin van het woord is, gesprek. Want het ontbreekt aan echt concrete acties. Wanneer gaan we nu eindelijk echt eens iets doen?

Wat de PvdA betreft is het vanzelfsprekend en noodzakelijk dat wij, zo snel mogelijk, vergaande stappen zetten voor de verduurzaming van Enschede. Wij zijn voorstander van alle benodigde acties die effect hebben op deze verduurzaming.

Windmolens

Als bijvoorbeeld blijkt dat het plaatsen van windmolens in Enschede effectief en rendabel is, dan zijn wij voor het plaatsen van deze windmolens. Op dit moment is het alleen zo dat wij niet beschikken over de juiste en volledige informatie over effectiviteit en rendement. Enschede kent een zeer lage windsnelheid, dus het lijkt niet effectief, maar is dat ook daadwerkelijk zo? Wij zijn geen experts, dus wij weten het niet en zonder gedegen kennis is het lastig keuzes maken. Daarom vragen wij de raad om in te stemmen met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek. Zonder nu vooraf de zogenaamde ‘concentratiegebieden voor windenergie’ vast te leggen of helemaal te schrappen uit de opties.

Zonne-energie

Dan zonne-energie. Gelukkig blijken er aardig wat goede opties te zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, zowel in groot als klein verband. Diverse groepen uit de stad hebben hier constructief aan mee gedacht, waarvoor heel veel dank. Door die betrokkenheid kunnen we echt verder met de kansen van zonne-energie.

Net zo’n constructieve houding over zonnepanelen op eigen, gemeentelijke daken hoeven we van het college helaas niet te verwachten. Tot op heden hebben we welgeteld op 5 daken zonnepanelen. Uit de beantwoording van mijn vragen blijkt ook dat het daar bij blijft, want tsja, de daken zijn (en blijven) nu eenmaal ongeschikt. Wie de panden heeft beoordeeld op geschiktheid weten we niet. En wat we eraan gaan doen om het wel geschikt te maken wordt niet besproken. De daken zijn ongeschikt, punt. Ja, heel vervelend, maar het is niet anders.

Dit is natuurlijk niet het goede voorbeeld naar inwoners van deze stad en naar de betrokken burgers die wel mogelijkheden zien en maken. Het college heeft immers altijd geroepen dat ‘Enschede beschikt over vele hectare gronden en op eigen gebouwen zijn veel bruikbare daken voor het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen’.

Alternatieven

In het voorstel wordt nauwelijks gesproken over andere alternatieven, die wat de PvdA betreft geen echte alternatieven zijn, maar extra mogelijkheden die wij ook moeten benutten. Bijvoorbeeld de mogelijkheden van biomassa, geothermie, warmtenetten, koude-warmte opslag en de rol van Twence hierin. Wij vinden dit een gemiste kans, maar merken gelukkig dat verschillende partijen dit ook nog te onderbelicht vinden.

Goede voorbeeldfunctie

Het gebrek aan daadkracht, durf en acties getuigt niet van een goede voorbeeldfunctie en het nemen van je verantwoordelijkheid als stad, voor de toekomst. Daarom zullen wij aanstaande maandag in de gemeenteraad een aantal amendementen indienen, voor een paar tandjes extra (duurzaam) gas erbij!