Door op 27 september 2017

Diftar: iets bijsturen of het roer om?

Diftar, het is zo ongeveer het meest besproken onderwerp in de Enschedese samenleving. Er gaan dingen goed en er gaan dingen goed mis. Tijd om kritisch te kijken of en zo ja, hoe het anders moet.

Genuanceerd

Er zijn uitgesproken voorstanders van diftar, net zoals er uitgesproken tegenstanders zijn. In de discussie zijn we altijd heel genuanceerd geweest: we vinden dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor een schone toekomst voor Enschede. Daarin is ons altijd het beeld voorgehouden dat diftar dé manier is om zo ver mogelijk te komen als stad met het scheiden van afval. Maar diftar is geen doel op zich.

Het scheiden van plastic afval is een enorm succes. Ik merk dit in mijn eigen huishouden ook: nooit gedacht dat wij zoveel plastic afval hadden. Het scheiden van het groen afval lukt bij mij thuis ook goed, maar is voor velen in met name de hoogbouw nog steeds niet mogelijk. Het scheiden van papier dat deden we al langer en verloopt volgens mij zonder problemen.

Dagelijkse praktijk

In het dagelijkse beeld van de Enschedese wijken zien we dat de verrommeling rondom de afvalplekken aan het toenemen is. Er komen veel klachten over binnen, de krant staat er vol van en dan zwijg ik nog maar over alles wat er over op Twitter en Facebook gezegd wordt. Zit Enschede dan vol met veel asociale mensen die zich niet aan het systeem aan willen passen en het vuilnis gewoon van zich afgooien? Of is er toch meer aan de hand?

Wij stellen als PvdA in ieder geval vast dat het niet gaat zoals aanvankelijk gedacht was dat het zou moeten gaan. We hebben de wethouder ook na de zomer reeds bevraagd of hij de zaak wel onder controle heeft. Hierop heeft hij aangegeven dat hij dat is en dat nog wel een paar dingen beter kunnen.

Heroverwegen?

Wij zijn van mening dat we kritisch moeten kijken of we nog wel de meest juiste weg inslaan als Enschede. Zoals gezegd: diftar is een middel, geen doel op zich. De discussie wordt gevoed door inzichten over of apart inzamelen wel echt meerwaarde heeft, en de steeds beter wordende technologie voor scheiden van afval na het afhalen.

We hebben, samen met andere partijen in de raad, het College van B&W de opdracht gegeven om zichzelf een spiegel voor te houden. En om te kijken hoe het anders en (vooral) beter moet worden.

Zitten we op de goede weg en komen we een eind met een beetje aanpassen en bijstellen? Is het kwestie van beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?