Door op 30 april 2017

Een stap dichterbij zonneparken en andere duurzame oplossingen

In de raadsvergadering van 3 april heeft de motie ‘kleine zonneparken in buitengebied’ unanieme steun gekregen van de raad. Alle fracties waren het erover eens, we moeten vaart maken als er draagvlak is en concrete mogelijkheden zijn. 43 landeigenaren in het buitengebied zien kansen in een klein zonnepark op eigen grond, daar moeten we dan zo snel mogelijk mee in gesprek. We hebben het college opgedragen nog voor de zomernota bij ons terug te komen met de uitkomsten van die gesprekken. Wij zien die gesprekken met vertrouwen tegemoet.

Onduidelijkheid

Daarnaast was er grote onduidelijkheid waarom er maar op vijf eigen daken zonnepanelen liggen. De rest van de eigen daken (ongeveer 110) blijken ongeschikt. Deels door de ligging maar ook doordat de dakconstructies niet sterk genoeg lijken voor zonnepanelen. Wat we eraan gaan doen om het wel mogelijk te maken was niet aan de orde en daar gingen wij niet mee akkoord.

Gelukkig is de toezegging gedaan, door wethouder Hatenboer, dat er een onderbouwing komt met een kostenoverzicht om daken wel geschikt te maken. Hierdoor krijgen wij een beter beeld van de mogelijkheden en kunnen we in de zomernota echte keuzes maken, op basis van de juiste kennis.

Usseler Es

De Usseler Es blijft ook een bijzonder onderwerp. We hebben een amendement voorgelegd om een middenweg te vinden in de impasse, door zonnepanelen in de tijdelijkheid van 10 jaar op de Usseler Es te leggen. Daarbij willen we dat er nog eenmaal gesproken wordt met zoveel mogelijk bewoners en omwonenden over de locatiekeuze ‘krans of bolling’ omdat er grote verdeeldheid is over die 2 plekken.

Het aangenomen amendement van Groenlinks bracht de oplossing. Het heeft namelijk het hele raadsvoorstel gewijzigd, waardoor er nu samen met eigenaren, bewoners en stakeholders in het betreffende gebied gekeken moet worden naar het realiseren van zonne-en windprojecten. Dit alles binnen die gebieden, waarvan uit het participatieproject “Enschede Wekt Op” is gebleken dat daarvoor voldoende draagvlak bestaat.

Hierdoor zien wij ook deze gesprekken met de bewoners en omwonenden van de Usseler Es met vertrouwen tegemoet.