Door op 20 juli 2017

‘Gratis’ geld bij de Groene Leges

In het sociaal alternatief voor de zomernota, van de PvdA, GroenLinks, SP en EnschedeAnders hebben we rekening gehouden met de grote duurzaamheidsopgave. En dus was er geld gereserveerd voor de heropening van de Groene Leges. Helaas is ons alternatief niet overgenomen en is er na 2017 geen geld meer voor deze regeling.

Bizar

Maar, wat schets onze verbazing tijdens de raadsvergadering? Binnen een half uur na het vaststellen van de zomernota zorgden een aantal partijen al voor een gat in de begroting van maar liefst een half miljoen euro. Zij willen namelijk toch de Groene Leges weer openstellen. Maar ze zijn ‘vergeten’ hier ook daadwerkelijk geld voor te reserveren voor 2018 en verder. De slogan ‘duurzaam, samen, sterker’ van het college blijkt in dat geval dan echt een lege huls te zijn.

In de zomernota stond een half miljoen euro gereserveerd voor de Groene Leges voor 2017. Een groot bedrag, maar de regeling blijkt erg succesvol, duurzaamheid is een opgave van ons allemaal en het geld was al gereserveerd voor dit jaar. Het is echter zeer teleurstellend om te zien dat de partijen niets meer gereserveerd hebben voor 2018 en verder.

Wel of niet door?

De reactie van de wethouder was ook al niet hoopgevend, er is vrijwel geen kans dat er geld wordt gevonden voor 2018. Toch stemde een meerderheid van de raad voor de heropening van de regeling. Dit lijkt allemaal heel duurzaam, maar nu creëert de gemeenteraad direct een gat in de begroting van een half miljoen. Plus: we maken er weer een knipperlicht regeling van, met de daarbij behorende onduidelijkheid voor de inwoners van Enschede.

Laten wij helder zijn, de Groene Leges blijkt een goed instrument en wij waren er graag mee door gegaan. Wij vinden dat het niet ten koste mag gaan van het sociale domein. En er moet vooraf duidelijkheid zijn over de looptijd van de regeling. De raad is er niet in geslaagd beide punten goed te regelen en dat is een gemis voor de stad en haar inwoners die willen bijdragen aan een duurzame stad.