Door op 30 april 2017

Van aannames naar feiten rondom windmolens en windenergie

Tijdens de raadsvergadering van 3 april heeft de meerderheid van de raad besloten om onze motie ‘Vervolgonderzoek Windenergie’ te steunen. Hiermee is de weg vrij gemaakt om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden voor windenergie in Enschede.

Effectief

De fractie van de PvdA is namelijk niet tegen het plaatsen van windmolens of andere windenergie-opwekkers in de stad. Enschede verduurzamen doe je met alle mogelijkheden die er zijn, waarbij de opties aanvullend op elkaar moeten zijn. Het is namelijk een ‘en-en’ kwestie, willen we onze eigen, te bescheiden, doelstellingen halen, laat staan de landelijke afspraken voor duurzame energieopwekking. Maar, we vinden wel dat de opties die wij kiezen effectief moeten zijn. Het liefst met zoveel mogelijk draagvlak onder de inwoners. We kunnen het geld immers maar 1 keer uitgeven.

Zinvol?

De kwestie windmolens doet de gemoederen hoog oplopen. Enschede heeft een lage windsnelheid en er is onder de inwoners minder draagvlak voor windmolens dan voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar, maakt een lage windsnelheid een windmolen direct zoveel minder effectief dat het geen zin meer heeft? En onder welke omstandigheden is een windmolen wel rendabel te maken?

In gesprek

Verder zijn er negen landeigenaren in het buitengebied die hebben aangegeven wel kansen te zien voor een windmolen op hun eigen grond. Met het aannemen van de motie hebben we het college opgedragen met deze 9 eigenaren in gesprek te gaan en om daarbij de directe omgeving te betrekken. Zodat we allemaal weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van die locaties zijn. Plus: we willen duidelijk hebben welke opties er allemaal zijn in het gehele grondgebied van Enschede voor het plaatsen van windmolens en/of andere windenergie opwekkende maatregelen.

Op deze manier kunnen wij echte stappen zetten naar een groenere stad voor de toekomst.