Door op 18 januari 2017

Stadsbank: meer dan alleen een bank

De Stadsbank is in de loop der jaren een begrip geworden. Geen bank waar je voor je lol heen gaat, maar één die er voor je moet zijn als de nood te hoog is geworden. In een onlangs verschenen rekenkamerrapport kwam naar voren dat de aansturing van de Stadsbank Oost-Nederland wel wat strakker mag. Die conclusie onderschrijven we als PvdA.

De Stadsbank Oost-Nederland is in de loop der jaren meer een financieel-technische dan een sociale bank geworden. En dat past niet bij de functie. De Stadsbank moet er juist zijn om mensen weer op het juiste pad te krijgen en te zorgen dat ze er niet op tijd terecht komen. Ja, daar hoort zakelijkheid bij, maar die zakelijkheid is te ver doorgeschoten.

Onlangs deed de Nationale Ombudsman ook uitspraken over de Stadsbank Oost-Nederland. Vrij vertaald de conclusie: de Stadsbank is geen geldautomaat en administratiekantoor, maar moet meer aandacht schenken aan de sociale kant van haar werk. Los nog het feit dat uiteraard de organisatie op orde moet zijn. Brieven moeten niet zomaar verdwijnen en klanten moeten heldere en goede informatie krijgen.

Voor de gemeenteraad van Enschede betekent dat dat we nog explicieter moeten sturen op wat voor soort bank we willen dat de Stadsbank Oost-Nederland moet zijn. Dat is nog best ingewikkeld, want we sturen de bank met meer dan 20 gemeenten aan, die allemaal andere wensen en eisen hebben. En ook het feit dat schuldenproblematiek vaak samenhangt met andere sociale problematiek maakt het er niet makkelijker op.

Veel sociale problematiek hangt met financiën samen. Soms zijn financiën de oorzaak, soms het gevolg. Omgaan met weinig geld is niet makkelijk, dat vraagt een ijzeren discipline en goede ondersteuning vanuit de omgeving. Binnenkort komt er een nieuwe nota Schuldhulpverlening waarin we juist moeten zorgen dat die maatschappelijke doelstellingen weer bovenaan de prioriteitenlijst komt te staan.​