Door op 12 juli 2017

Sociaal alternatief voor Zomernota

De grenzen aan het versoberen van zorg en ondersteuning in het sociaal domein zijn bereikt. Dat vinden SP, GroenLinks, EnschedeAnders en de PvdA. Zij presenteren aanstaande maandag tijdens de behandeling van de Zomernota in de gemeenteraad een socialer alternatief. Ook op het gebied van cultuur en duurzaamheid worden door het College van B&W financiële ingrepen voorgesteld die niet op goedkeuring van de partijen kan rekenen.

Naar aanleiding van de bespreking van de Zomernota in de stedelijke commissie zijn SP, GroenLinks, EnschedeAnders en de PvdA samen om tafel gegaan om een ander scenario te schetsen waarbij de financiële opgave op een andere manier wordt opgelost. Door het College van B&W wordt in de Zomernota voorgesteld om met een extra versobering binnen het sociaal domein het kasboekje sluitend te maken. Daarnaast worden er veel extra investeringen op andere terreinen gedaan, zonder dat altijd helder is wat deze in de praktijk moeten opleveren.

Sociaal alternatief: realistisch en ambitieus

Nu flink extra snijden in de uitgaven in het sociaal domein zorgt dat de gemeente alleen maar focust op het efficiënter maken van de bestaande praktijk, en onvoldoende zal inzetten op preventie en vernieuwing.

Juist preventie en anders organiseren van de zorg moeten leiden tot minder zorgvraag en minder kosten. Met de overgang van de verantwoordelijkheid van taken in het sociaal domein van het Rijk naar de gemeente moet worden ingezet op een transformatie: niet hetzelfde blijven doen met minder geld, maar een andere manier van het organiseren van zorg en welzijn dicht bij de inwoners.

Meer focus en scherp op uitgaven

Door kritisch te kijken naar de uitgaven op tal van terreinen, blijkt het mogelijk zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein in stand te houden en kan de stad zich tevens blijven ontwikkelen. Er is zelfs ruimte om te investeren in de Agenda voor Twente, de gezamenlijke investeringsagenda van de Twentse gemeenten.

Een gezond huishoudboekje vraagt van de gemeente dat zij op meerdere terreinen scherp is op de uitgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur. Maar ook is meer focus nodig in het economisch beleid. Verdere economische ontwikkeling van Enschede en de regio is belangrijk voor de werkgelegenheid van nu en van morgen. Dat vraagt om een stevige investering van de gemeente, maar ook om scherpe keuzes. In de afgelopen jaren zijn er steeds nieuwe initiatieven bijgekomen, maar is onvoldoende kritisch gekeken naar het rendement van de ingezette middelen. Door daar nog eens goed naar te kijken, is kostenbesparing mogelijk en kan de gemeente succesvol de economische ontwikkeling blijven stimuleren.​

Het financieel overzicht van het alternatief vind je hier (in pdf).