Door op 26 januari 2017

Nieuwe strategie voor ontwikkeling Zuiderval

Maandag 23 januari is in de Stedelijke raadscommissie gesproken over een nieuwe ontwikkelstrategie voor de Zuiderval. Deze nieuwe strategie is nodig, omdat in de afgelopen jaren de omstandigheden voor ontwikkeling van de Zuiderval nogal zijn veranderd.

Eerder was het doel om deze entree van Enschede in te vullen met hoogwaardige locaties voor kantoren en bedrijvigheid. De markt is echter drastisch veranderd. De vraag naar kantoren is teruggelopen. De vraag naar woningen in het stadsgebied is juist toegenomen.

Plannen bijgesteld
De ontwikkelstrategie is daarom bijgesteld. De nadruk ligt nu op groen stedelijk wonen, een sector waar veel vraag naar is. Gekozen wordt voor een integrale ontwikkeling  van het Janninkkwartier, het Eeftink en kavels nabij de snelweg. Door de voormalige Wegenerlocatie toe te voegen, ontstaat tevens de mogelijkheid voor een mooi woongebied rond het Cromhoffpark. Bedoeling is om in samenspraak met de woningcorporaties in het gebied ook sociale woningbouw te realiseren. Er zal een groene fiets- en wandelroute ontstaan tussen Boswinkel en binnenstad.

Goede ontwikkeling
De PvdA vindt dit een goede ontwikkeling. Deze past in het streven naar stedelijke verdichting en groenstedelijk wonen. In de Stedelijke commissie hebben we wel aandacht gevraagd voor de vormgeving: het gebied bij deze entree van de stad moet een specifieke uitstraling hebben met kenmerken die passen bij de cultuur en geschiedenis van Enschede.
Voor een impressie van de plannen en de gebieden, zie hier.

Op maandag 6 februari zal in de gemeenteraad de besluitvorming plaatsvinden.