Door op 22 november 2016

Mogelijk oplossing voor aanbieden GFT afval bij hoogbouw

Vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord met de invoering van Diftar per 1 januari 2017. Uitgangspunt van Diftar is dat je betaalt voor het restafval dat je aanbiedt. Minder vaak de grijze bak aan de straat zetten betekent minder betalen.
De gemeenteraad besloot ook dat het ophalen van groenafval, GFT, gratis blijft.

Deze besluiten betekenden dat de afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit moesten worden aangepast. Het voorstel daarover kwam aan de orde in de Stedelijke commissie op maandag 21 november.

De PvdA heeft nogmaals gehamerd op het bieden van mogelijkheden voor bewoners van hoogbouw om ook het GFT afval te kunnen scheiden. Op korte termijn gaan we als woordvoerders hierover in gesprek met verantwoordelijk wethouder Hans van Agteren. Die heeft al aangegeven dat hij daar mogelijk oplossingen voor heeft.

Met dit voorstel wordt ook besloten over de tariefstelling. We hebben vastgesteld dat € 6,90 per leging van een bak van 240 liter redelijk is. Het tarief stond oorspronkelijk op € 6,–, maar is aangepast nu het legen van de GFT container gratis blijft.
We hebben wel aandacht gevraagd voor de relatie tussen vast tarief en het tarief per aanbieding van restafval. We zullen die kritisch blijven volgen, om te voorkomen dat er in de toekomst uiteindelijk sprake kan zijn van een verkapte tariefverhoging.