Door op 20 februari 2017

In memoriam Ep Wieldraaijer

Donderdag 16 februari overleed Ep Wieldraaijer. Ep is vele jaren actief geweest voor de PvdA.
Zo was hij van 1963 tot 1974 lid van de Tweede Kamer, waar hij de onderwerpen defensie en sociale zaken in zijn portefeuille had.
Aan het einde van zijn Kamerlidmaatschap was hij tevens lid van het Europees Parlement. Ook kwam hij actief op voor aangelegenheden specifiek in het Twentse belang.

Na zijn Kamerlidmaatschap was Ep vier jaar wethouder in Almelo en vervolgens tien jaar burgemeester in de gemeente Avereest. Hij hield zich daarnaast als bestuurslid actief bezig met FC Twente in de beginjaren van de club.

Ep was de laatste jaren een actief lid binnen onze afdeling. Iedereen kende hem en iedereen mocht hem graag.
Hij was een trouwe bezoeker van onze ledenvergaderingen, deed actief mee aan de discussies en was lid van de kascontrolecommissie.

Hij zou volgende maand 90 jaar zijn geworden. Ondanks deze mooie leeftijd kwam zijn overlijden onverwacht. Op 6 februari bezocht hij nog trouw de Herman Höften lezing in Almelo.
Dit jaar was Ep 70 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Daar was hij trots op. Ik had met hem de afspraak gemaakt dat hij bij onze 1 mei viering iets zou vertellen over zijn lidmaatschap, hoe hij bij de partij gekomen is en welke waarden hem daartoe dreven. Ik vind het bijzonder jammer dat we dit niet meer van hem kunnen horen.

Ep was een sociaal democraat in hart en nieren. Bijzonder betrokken en ook altijd geïnteresseerd in de ander. Zijn overlijden is niet alleen voor onze afdeling, maar voor de hele partij een bijzonder groot verlies.