Door op 2 september 2016

Mantelzorg: bureaucratisch en duur instrument voor versoberd compliment

Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om mantelzorgers te ondersteunen. Om te zorgen dat er steun is vanuit de wijkteams, maar ook voor bijvoorbeeld een blijk van waardering.
Het college wil het mantelzorgcompliment, dat nu een bijdrage van 150 euro omvat, terugbrengen naar 50 euro met beperkte mogelijkheden voor besteding. Een niet te volgen voornemen dat onze goedkeuring niet heeft.

Geen win-win, maar verlies-verlies
In het voorstel dat het College van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd, maakt het mantelcompliment van 150 euro plaats voor eentje van 50 euro. Die 50 euro kan vervolgens alleen maar worden uitgegeven in een webshop van de gemeente, waar bedrijven hun producten kunnen aanbieden. Echter, als die bedrijven 15 procent van de opbrengst aan de gemeente afdragen.
Eigenlijk wordt niemand er beter van: de mantelzorger krijgt minder en bovendien minder keuzevrijheid. De ondernemer moet bijdragen aan een onnodig systeem en voor de gemeente is de bureaucratie zeker niet verminderd, misschien wel vermeerderd. Een verlies-verlies situatie, geen win-win.

Laat mantelzorgers zelf kiezen
Laat mantelzorgers zelf kiezen hoe ze hun compliment willen inzetten. Waar de een misschien voorkeur geeft aan een mooi geschenk, heeft de ander het bedrag keihard nodig voor de dagelijkse uitgaven. Weer een ander wil misschien het geld inzetten voor wat hulp in huis. Mensen kunnen zelf het best bepalen waar ze hun compliment aan willen uitgeven. Dat hoeft de gemeente niet voor hen te doen.

Binnenkort debatteert de raad over het nieuwe voorstel. De PvdA is zowel over de hoogte van het compliment als de wijze van uitvoering niet echt onder de indruk. Het kost de gemeente 70.000 euro per jaar om ongeveer 225.000 euro te verdelen onder de mantelzorgers in Enschede. De aanpak mantelcompliment verdient zo geen compliment.