Door op 16 juli 2017

Voorlopig geen reserveringskosten Regiotaxi

De drie euro reserveringskosten voor de Regiotaxi zijn voorlopig van de baan. Het College van B&W heeft nog eens goed naar de regeling gekeken en geconcludeerd dat het niet conform de wettelijke regeling is. In het najaar moet de raad besluiten over de toekomst van de reserveringskosten.

Raadsvragen

Eerder stelden we daar als PvdA vragen over de reserveringskosten. In de nieuwe aanbesteding van het vervoer kwamen deze plots opduiken. De kosten zijn bedoeld als stimulans om mensen vroegtijdig een taxirit te laten boeken. Hoe eerder een vervoerder van een voorgenomen rit weet, hoe beter (en dus goedkoper) hij kan plannen.

Naar aanleiding van de beantwoording van onze raadsvragen zijn we gaan doorvragen. Hoe kan het dat een College zomaar ingrijpende regels voor het regiotaxivervoer kan toevoegen zonder dat de gemeenteraad daar iets over te zeggen heeft? De conclusie was dat dat dus niet kan en mag. En daarom wordt voorlopig de regeling aangepast. De kosten worden voorlopig niet in rekening gebracht bij de gebruikers, maar de gemeente betaalt ze.

Aan de reserveringskosten zitten ook negatieve effecten. Mensen die pas op het laatste moment kunnen beslissen of ze gaan reizen, worden beperkt in hun mogelijkheden. Helaas geldt voor een aantal mensen dat ze het maken van een reis moeten laten afhangen van hoe fit ze zich die dag voelen. En daardoor betalen ze altijd zes euro extra (heen- én terugreis).

Raadsbesluit

In het najaar moet de gemeenteraad alsnog een uitspraak doen of zij de reserveringskosten wil doorvoeren. Het College van B&W gaat namelijk voorstellen de WMO verordening aan te passen. Aan het terugdraaien van de reserveringskosten hangt een prijskaartje, want met de vervoerder is in een aanbesteding afgesproken dat hij dat bedrag krijgt voor elke late reservering.

De komende maanden moeten we dus goed gebruiken om te kijken hoe we klantvriendelijk regiotaxivervoer voor iedereen kunnen krijgen. Dat is belangrijk om de regiotaxi in te zetten voor het doel waarvoor het bedoeld is: mensen ondanks hun beperkingen zo normaal mogelijk laten meedoen.