Door op 29 juni 2017

Vinger aan de pols bij Regiotaxi

Onlangs stelden we vragen over de Regiotaxi. Vanaf 1 juli hanteert de vervoerder reserveringskosten voor mensen die voor dezelfde dag een rit boeken. De reden: te veel mensen boeken op het laatst een rit waardoor de planning minder efficiënt wordt. En daarmee dus duurder.

Op zich is het prima te stimuleren dat gebruikers op tijd hun rit bestellen. Zeker als ze ‘m kunnen plannen. Echter, er zijn een aantal gevallen waarbij dat niet kan. Dan zijn de extra kosten onwenselijk. Zeker als het vaker voorkomt kan het aardig in de papieren beginnen te lopen.

Niet altijd te voorspellen

Zo zijn er chronisch zieken die gebruik maken van de Regiotaxi en die pas op de dag zelf kunnen bepalen of ze wel of niet fit genoeg zijn om hun trip te maken. Ook zijn er gebruikers die naar andere zorginstellingen moeten dan het ziekenhuis (waarvoor de reserveringskosten niet gelden) moeten, zoals Het Roessingh. Vaak weten ze niet hoe laat hun behandeling klaar zal zijn en zitten ze dus alsnog vast aan op het laatste moment reserveren. En dus extra kosten betalen.

We hebben als PvdA vragen gesteld aan het College. DIe geeft aan de komende tijd goed te kijken hoe het gaat en waar ze tegenaan lopen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen die onnodige kosten moet maken daar hun stem over laat horen. Dat is belangrijk om te laten zien hoe nodig het is dat er een andere oplossing komt.

Ideeën zijn welkom

We snappen dat de gemeente probeert te stimuleren het heel laat boeken te beperken tot een minimum. De reserveringskosten zijn echter wel een erg hard middel dat ook mensen treft die er niets aan kunnen doen. Een systeem van belonen van op tijd boeken was wellicht wat gebruiksvriendelijker geweest.

Als je tips hebt hoe we toch kunnen stimuleren dat mensen op tijd reserveren zonder dat door hoge kosten oplevert voor mensen die geen keuze hebben, dan horen we die natuurlijk graag! Stuur me dan een mailtje.

Tot die tijd het advies: als je van plan bent te reizen, maar toch niet gaat: reserveer ‘m wel maar bel ‘m zo snel mogelijk af als je weet dat je toch niet. Annuleren tot een uur voor tijd is namelijk kostenloos (je betaalt wel de telefoonkosten).