Door op 28 oktober 2016

Ledenvergadering 9 november over verkiezingsprogramma’s

Op woensdag 9 november vindt om 20.00 u. een algemene ledenvergadering van de PvdA Enschede plaats.

Het afdelingsbestuur is blij te kunnen mededelen dat er een kandidaat-penningmeester is gevonden in de persoon van Albert van der Smissen. Hij zal zich tijdens de ledenvergadering kort voorstellen, waarna leden hem vragen kunnen stellen en we hopen hem te kunnen benoemen als penningmeester van de afdeling.

Daarnaast zal de routeplanner 2016-2018 voor de komende periode vastgesteld worden. Het ombudsteam geeft een update over zijn bezigheden en het landelijk netwerk van ombudsteams.

Het thema van de avond is het landelijke verkiezingsprogramma dat op 24 oktober jongstleden bekend gemaakt is. Het bestuur bereidt een aantal verschillende onderwerpen voor en zal kort de inhoud van het programma ‘pitchen’, waarna we in groepen uiteen gaan om over de verschillende onderdelen te discussiëren. Deze avond dient ter voorbereiding van het gewestelijk voorcongres, waar moties en amendementen geschreven en ingediend kunnen worden. Ook zal kort worden ingegaan op het one-man, one-vote systeem dat sinds het laatste congres door de PvdA gebruikt wordt.

De agenda van deze vergadering is hier te lezen. Locatie van de vergadering is De Melkweg, G.J. van Heekstraat 408.