Door op 29 juni 2017

Jaarrekening: geen juichstemming, voorzichtigheid geboden

Afgelopen week behandelden we de jaarrekening over 2016 in de stedelijke commissie. Een financieel en inhoudelijk jaarverslag waarin we de staat van de gemeente moeten kunnen zien. Maar wat vertelt dat verslag ons?

De jaarrekening toont dit jaar een positief resultaat van 13 miljoen euro. Dat is op zich goed, al voelt normaal gesproken veel geld overhouden, als er genoeg te doen is, niet goed. Echter, de grootste meevallers dit jaar zijn een belastingteruggave en de verkoop van aandelen. Incidentele inkomsten die niets zeggen over of we het huishoudboekje op orde hebben.

Verhaal achter de cijfers

Voor de rest loopt de rekening netjes in de pas met de begroting. Maar de kunst is wel het verhaal achter de cijfers bloot te leggen. Onlangs stelden we vragen over de ontwikkeling van werkgelegenheid en de uitstroom uit de bijstand. Als stad slagen we er minder goed in de groeiende werkgelegenheid te benutten om meer mensen uit de bijstand te krijgen. Ten opzichte van omliggende gemeentes doen we het slecht, een echte verklaring over het waarom kwam er niet van het college.

Ook andere maatschappelijke signalen zijn wat verontrustend. Omdat ze iets zeggen over hoe we er als stad voor staan, maar ook omdat ze betekenen dat ons nog grote investeringen te wachten staan. Deze week publiceerde RTL Nieuws een overzicht van zorgkosten per postcodegebied. In de postcode gebieden beginnend met 751 en 754 zijn die kosten 16 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Onze inwoners melden zich dus relatief vaak bij de huisarts of andere zorgverleners. Dat is zorgelijk en vraagt ook om extra inspanningen van de gemeente in het sociale domein.

Meer dan de boekhouding op orde

Dat is precies wat we bedoelen als we het hebben over ‘meer dan de boekhouding op orde’. Je huishoudboekje sluitend krijgen, dat kan iedereen. Maar de wijze waarop is bepalend of je de rekening doorschuift naar de toekomst of niet. Welk effect hebben bezuinigingen op de inwoners van de stad? En welke inwoners zijn dat? En wat zijn de gevolgen over een langere periode?

Bij de komende zomernota proberen we scherp te maken welke keuzes we nu wel en niet kunnen maken om ons huishoudboekje duurzaam op orde te krijgen.