Door op 4 mei 2017

Herdenken op 4 en 5 mei

Vandaag herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogen en vredesmissies daarbuiten.

April-meistaking 1943

Dagelijks zie ik het herdenkingsmonument van de april-meistaking 1943 op de kruising van de Auke Vleerstraat en de Hengelosestraat bij de ingang van de Universiteit Twente. Het herinnert aan het spontane verzet onder 20.000 arbeiders tegen de oproep van de Duitsers om voor hen in Duitsland te gaan werken. De fabrieken lagen stil en de Duitse bezetter reageerde hard met een avondklok en het neerschieten van mensen. 9 stakende arbeiders van een Textielfabriek in Haaksbergen werden opgepakt, getransporteerd naar bovenstaande locatie en met mitrailleurs beschoten. Slechts één van deze negen overleefde deze fusillade.

Monument in het Volkspark

Ook vanavond ben ik aanwezig bij het monument in het Volkspark en hou om 20:00 twee minuten stilte. Onze PvdA-premier Willem Drees onthulde op 4 mei 1953 het monument in het Volkspark. Hij zei daar: “We worden herinnerd aan de slachtoffers van de rassenwaan, waaraan miljoenen, ook vrouwen en kinderen, ten prooi vielen. Meer dan honderdduizend joodse landgenoten vielen ten offer aan de wreedste en wildste waanzin. We zien de concentratiekampslachtoffers in hun moeizaam gedragen ontberingen, maar we zien ook de figuren die ondanks alles in hun strijd voor vrijheid en menselijkheid volhardden.”
Vanavond “eert de bevolking van Enschede (in de nagedachtenis) harer medeburgers die in de oorlog 1940-1945 het leven lieten”, zoals de tekst op het monument luidt.

Vrijheid in 2017

Anno 2017 geeft 80% van de Nederlanders zich aan op 4 en 5 mei in sterke mate verbonden te voelen, aldus het Nationaal Vrijheidsonderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Deze verbondenheid staat op andere momenten sterk onder druk. De vrijheid om te zeggen wat je denkt, de vrijheid om het met elkaar oneens te zijn. Angst voor het anders-zijn, angst je werk te verliezen, geen toekomst zien voor je kleinkinderen.
Er is binnen de samenleving geen ruimte voor discriminatie, uitsluiting of racisme. Niet op afkomst, leeftijd, een afwijkende mening op sociale media, het afzetten tegen de samenleving. Het zou niet mogen uitmaken waar je wieg heeft gestaan.
Laten we deze twee dagen onze verbondenheid met elkaar zien door te herdenken en de vrijheid te vieren. Door met elkaar op 5 mei naar de binnenstad of de campus van de Universiteit Twente te gaan. Of samen met de PvdA te strijden voor een verplichte vrije dag op 5 mei, zodat iedereen de vrijheid kan vieren!