Door op 30 september 2016

Focus op statushouders, niet koste wat kost AZC op Esmarkerveld

De vluchtelingenstroom naar Nederland is de laatste maanden flink gedaald. Het heeft geleid tot een heroverweging van het COA over enkele AZC-locaties in Nederland, waaronder die gepland staat voor het Esmarkerveld. Wat de PvdA betreft, hoeft dat AZC er niet koste wat kost te komen, maar moet Enschede wel verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door extra ambitie te tonen bij het huisvesten van statushouders. Daartoe dienen we in de gemeenteraadsvergadering op maandag 3 oktober een motie in.

Nut en noodzaak
Als er in Enschede een AZC op het Esmarkerveld moet komen omdat er onvoldoende opvangplekken in de provincie zijn, dan gaan we die uitdaging vol energie aan. Maar als het niet nodig is, dan is dat zo. In alle gevallen moet aan de onduidelijkheid en onzekerheid in ieder geval een einde worden gemaakt.

Onlangs liet het college van B&W van Enschede in een persbericht weten nog steeds vol voor een AZC in Enschede te gaan. Het college dreigt het COA zelfs met een schadeclaim als dat er niet komt. Een vreemde stellingname die we niet onderschrijven, en die vraagt om enige nuance en een andere inzet. Het COA verdient geen strafwerk als er in Enschede geen AZC komt. En dwingen tot iets wat niet nodig is, sja…

Focus op statushouders
Onze verantwoordelijkheid nemen als stad, betekent doen wat nodig is. En doen waar we goed in zijn. Enschede doet het wel goed op het gebied van de huisvesting van statushouders. Landelijk worden we bij de goede voorbeelden genoemd. Een mooie blijk van waardering voor onze inspanningen, die we eerder met het Integratie Offensief kracht hebben bijgezet. Op die kracht moeten we als Enschede dan ook voortborduren. Daarom vragen we het college daar ook vol ambitie mee aan de slag te gaan. Zorgen dat we passende huisvesting realiseren en dat we het traject van integratie tot een succes maken. Het college moet van de PvdA met een plan komen waarin we dat realiseren.

Buffercapaciteit
Ook kunnen we een bijdrage leveren aan buffercapaciteit. De situatie in de wereld is moeilijk te voorspellen en een plotselinge komst van vluchtelingen kan leiden tot snel handelen. Laten we nu op een nieuwe vluchtelingencrisis met z’n allen goed zijn voorbereid. We hebben nu een tijdelijke noodopvang die we niet gebruiken, maar ook daar moet een permanentere oplossing voor gevonden worden.