Door op 6 april 2017

Financiële abracadabra, krokodillentranen… maar geen zwembad

Rond de zwembaden van Enschede begint een bijzonder toneelstukje te ontstaan. Met de inwoners als slachtoffer van een soap van partijen die A zeggen en B doen. Dat is zorgelijk, er is behoefte aan helderheid. De PvdA is tegen de sluiting van zwembaden geweest en zal ook blijven. Daarom hebben we in de gemeenteraad ook tegen het raadsvoorstel gestemd en doen we dit voorjaar een nieuwe poging om goede zwemvoorzieningen voor de stad waar te maken.

Weerstand van de inwoners

Het sluiten van het zwembad De Brug leeft enorm onder de bevolking en in het bijzonder in Glanerbrug. Dat blijkt ook uit de enquête die wij als PvdA hebben uitgezet. Totaal 400 respons. Er is veel weerstand, zowel vanuit bewoners als vanuit verenigingen en doelgroepen, die gebruik maken van de accommodaties en straks ‘dakloos’ zullen zijn of naar elders in de stad moeten.

Financiële abracadabra

Niet alleen het college, maar ook de coalitiepartijen lijkt zich te verschuilen zich achter de financiële abracadabra om hun andere motieven te verbloemen: het voorkomen van een crisis in de coalitie. Krampachtig aan elkaar vasthouden dus. Burgerbelangen, CDA en D66 geven min of meer aan geen voorstander te zijn van sluiting van zwembaden, maar steunen wel de sluiting van De Brug per 1 januari. Bij eerdere bespreking in de gemeenteraad dienden ze zelfs een amendement in om de bezuinigingen op zwemmen door zwemclubs zelf op te lossen. Zij gingen uiteindelijk ook akkoord met het voorstel om het zwembad De Brug te sluiten.

Vervolgens reageren ze erg verbaasd als er zwembaden dicht moeten. Krokodillentranen. Hoe hard je ook huilt, je zult het bad niet vullen. En in krokodillentranen kun je niet zwemmen, meneer Van de Berg van Burgerbelangen. En vertel geen halve waarheden, maar het verhaal in zijn geheel.

Het wordt tijd dat de partijen kleur bekennen. Neem de verantwoordelijkheid voor je keuzes, zou ik zeggen. De PvdA is geen voorstander van bezuinigingen op sport en sportaccommodaties.

Maatschappelijke voorziening

In alle Nederlandse gemeenten wordt meer geld uitgegeven aan sport dan er aan verdiend wordt. Het is dus niet zo dat sport kostendekkend moet zijn. Het is een maatschappelijke voorziening en geen beursgenoteerd commercieel bedrijf. Enschede geeft per inwoner minder geld uit aan sport dan het landelijk gemiddelde. Sport heeft een enorme maatschappelijke betekenis en mag wat de PvdA betreft geld kosten.

Dat geldt voor meerdere zaken die voor de inwoners betekenis hebben. Het college, mede gevormd door een partij die nota bene Burgerbelangen heet, zegt er voor burgers te zijn, maar bezuinigt in rap tempo op allerlei gebieden die de burgers direct raken in hun dagelijks leven. Bibliotheek, dorps- en wijkcentra, huishoudelijke hulp, ondersteuning van kwetsbaren, armoedebestrijding, onderhoud van parken van straten moeten het allemaal ontgelden onder dit college.

Hypocriet en ongeloofwaardig

Vorig jaar hebben we voorgesteld om het positief resultaat binnen het programma stedelijke ontwikkeling van twee miljoen euro op de gemeentelijke jaarrekening 2015 te gebruiken om nog vier jaar tijd te winnen en op zoek naar extra middelen voor verhoging van het sportbudget. Er is dus geld, maar de vraag is hoe je het verdeelt en wat je belangrijk vindt. Het college vindt de sport kennelijk niet belangrijk genoeg om er geld bij te doen. Partijen zoals BBE en CDA waren absoluut geen voorstander van ons voorstel en nu zich als hoeder van De Brug opstellen is hypocriet en ongeloofwaardig. Voor de zomer zullen we met een nieuwe motie komen om het sluiten van het zwembad De Brug tegen te houden. Wij zijn benieuwd of de BBE en CDA met ons mee zullen gaan.
Je kunt niet zwemmen in krokodillentranen.