Door op 21 september 2017

Zwembaden openhouden tot er nieuwe zijn

Deze week presenteerde het College van B&W de Zwembadvisie. Een visie op hoe de toekomst van de zwembaden in Enschede er uit moet zien. B&W stellen voor een gloednieuw complex op Het Diekman te bouwen en de bestaande zwembaden te sluiten. Als PvdA maken we ons zorgen over de omvang van het nieuwe aanbod, met aanmerkelijk minder zwemwater. En ook vinden we het niet verstandig al voor die tijd de bestaande zwembaden te sluiten.

Vernieuwing

Het College wil nu een nieuw zwembadcomplex met meerdere zwembaden op Het Diekman. Dat moet in 2021 klaar zijn, en dan zal ook Het Slagman moeten sluiten. De Brug moet van het College over 3 maanden al dicht.

Al lange tijd maken we ons sterk tegen het nu al sluiten van zwembad De Brug. Het zwembad is weliswaar verouderd, maar heeft een belangrijke functie in Glanerbrug. Bovendien is het bad noodzakelijk om voor alle gebruikers van zwemwater in de stad een aanbod te hebben. We hebben steeds gepleit dat het zwembad pas dicht mag als er een goed alternatief is.

Met een amendement hebben we al meermaals geprobeerd te voorkomen dat De Brug nu al dicht gaat. Maar coalitiepartijen D66, CDA, VVD, Burgerbelangen en ChristenUnie kiezen ervoor De Brug nu al sluiten. Tot onze spijt, maar vooral die van de gebruikers die nu worden weggejaagd uit bad.

We zijn erg voor vernieuwing. Investeren in de Enschedese zwembaden is nodig. De voorzieningen raken verouderd, met dure reparaties en vervanging als gevolg. En we weten ook dat het met nieuwe technologie wellicht wat duurzamer en goedkoper kan. Maar wel in de juiste volgorde. Eerst nieuwe voorzieningen en dan pas de oude sluiten.

Toekomst van de zwembaden

Het is belangrijk dat er voor de toekomst van de zwembaden gekeken wordt naar zowel kwaliteit als kwantiteit: bouwen we de juiste soort baden? Zijn het er voldoende? De nieuwe zwembaden moeten aansluiten op de wensen van de gebruikers. Ze moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners en ze moeten uitnodigen er gebruik van te maken.

Opmerkelijk genoeg kiest het College van B&W voor minder zwembad in de toekomst. In het nieuwe scenario wordt uitgegaan van veel minder bezoekers dan in de huidige situatie. Op dit moment hebben de zwembaden tezamen zo’n 375.000 bezoekers per jaar. In de scenario’s van de toekomst rekent de gemeente met maximaal 307.000 bezoekers. Een afname van twintig procent die we niet goed kunnen verklaren.

Goed afwegen

De komende weken gaan we kritisch het gehele voorstel bestuderen. We beslissen over een grote investering en over het aanbod voor heel veel inwoners. Het raadsvoorstel en de onderliggende stukken vind je op de website van de gemeenteraad, www.raad053.nl.

Graag horen we hoe jullie denken over het voorstel. Je kan hieronder reageren of een e-mail sturen aan c.ornek@enschede.nl. Meedenken stellen we zeer op prijs.