Door op 18 juli 2017

Gemeenteraad laat gebruikers zwembad De Brug bungelen

Er is nog steeds geen helderheid voor zwembad De Brug. Bij behandeling van de Zomernota ondernamen we opnieuw een poging om het bad de komende tijd open te houden. Zonder succes: de gemeenteraad stemde tegen en laat zo de gebruikers nog langer bungelen.

Veel clubs en verenigingen die gebruik maken van De Brug zijn op dit moment bezig de plannen voor komend seizoen rond te maken. De belangrijkste vraag: hebben we wel een bad om te gebruiken? Als verenigingen niet snel duidelijk krijgen of ze in De Brug kunnen blijven, zullen ze wellicht noodgedwongen moeten stoppen of dure onwenselijke oplossingen vastleggen.

Duidelijkheid

Als PvdA wilden we graag die duidelijkheid al voor de zomervakantie scheppen. Zo weten de verenigingen en andere gebruikers waar ze aan toe zijn. Bij de Zomernota dienden we een motie in die opriep De Brug nog minstens 2,5 jaar langer open te houden: lang genoeg om duidelijkheid te scheppen over een goed alternatief mocht De Brug niet langer rendabel zijn.

Als PvdA maken we ons sterk voor het openhouden van De Brug, in ieder geval tot er een goed alternatief is. Er wordt op dit moment een zwembadvisie ontwikkelt waarin gekeken wordt wat het beste scenario is voor zwemmen in Enschede. Een oplossing die daaruit voortvloeit duurt wellicht nog enkele jaren. En dat is veel te lang voor Glanerbrug. Het zwembad heeft een belangrijke sociale functie voor het dorp en biedt ruimte aan aardig wat clubs en verenigingen.

Onvoldoende steun

We kregen SP, GroenLinks, OPA en EnschedeAnders achter ons, maar daarmee hadden we maar 15 van de 39 stemmen in de gemeenteraad. D66, CDA, VVD, Burgerbelangen en ChristenUnie wilden voor De Brug geen duidelijkheid scheppen. Eerlijk gezegd begrijpen we daar helemaal niets van. Het is teleurstellend, in de eerste plaats voor de gebruikers. Ze blijven nu veel te lang in onzekerheid, kunnen niet vooruit plannen en worden zodoende gedwongen tot keuzes die wellicht veel minder goed zijn dan wanneer ze rustig de tijd hebben om een plan te maken.