Door op 16 december 2016

Dennis Bouwman wethouder in Midden-Drenthe

Op 15 december is Dennis Bouwman benoemd tot wethouder in de gemeente Midden-Drenthe. Dennis heeft van 2006 tot 2014 in de gemeenteraad van Enschede gezeten. Hij heeft in die periode brede ervaring opgebouwd op diverse beleidsterreinen.

In Midden-Drenthe zal zijn takenpakket bestaan uit onder andere ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en financiën.

Namens de afdeling feliciteer ik Dennis met zijn benoeming en wens ik hem veel succes in de komende periode!