Evaluatie Kindpakket

Door Yara Hümmels op 22 januari 2019

Enschede kent een grote groep kinderen die in armoede opgroeit. Voor minstens 5900 kinderen is het niet vanzelfsprekend om mee te doen in de samenleving. In Enschede mag er geen sprake zijn van een valse start voor deze kinderen, maar een jeugd met kansen en een veelbelovende toekomst. Niet voor niets staat in het coalitieakkoord dat wij werk willen maken van het doorbreken van overerving van problematiek, zoals armoede. Volgens hetzelfde akkoord is dit onze grootste uitdaging.

Bestedingen afgelopen jaren

In de brief valt te lezen dat, in goed overleg met Stichting Leergeld, 229.000 euro terug wordt gevorderd. Dit geld heeft de stichting niet kunnen besteden. De PvdA was onaangenaam verrast dit te lezen. De reden voor het overhouden van geld is absoluut niet omdat het probleem van kinderarmoede is opgelost. Daarom hebben wij de wethouder om opheldering gevraagd en tevens technische vragen gesteld over de besteding.

Landelijke evaluatie

Uit de eerste landelijke evaluatie blijkt dat er verbeterslagen mogelijk zijn, met name wat betreft het inzicht van de gemeenten in de besteding van de middelen en het inzicht in het bereik van alle kinderen. Wij willen van de wethouder weten wat Enschede gaat doen met deze aanbevelingen, want ook in onze stad hebben wij behoefte aan beter zicht op de besteding. Ook willen wij dat het bereik vergroot wordt.

Aankomende evaluaties over Enschede

Gelukkig maakt de wethouder vaart bij het verkrijgen van inzicht, o.a. in het algehele armoedebeleid en door de Nibud rapportage naar voren te halen. Wij zijn blij met deze onderzoeken, want alleen op die manier kan er een plan worden gemaakt om een einde te maken aan kinderarmoede.

Toezeggingen

Ten slotte hebben wij de wethouder gevraagd de volgende toezeggingen te doen:

  • Zorgen voor een betere koppeling tussen de Stadsbank en Stichting Leergeld, omdat het moet gaan over besteedbaar inkomen;
  • Onderzoeken welke kinderen wij nu wel bereiken, d.m.v. het bundelen van de registraties van alle armoede partners en de dubbelingen eruit halen;
  • Onderzoeken of wij de leeftijdsgroep 0-4 kunnen betrekken bij het beleid, ipv 4-18;
  • Oldenzaal als voorbeeld te stellen, waar er één loket is ingericht, met één registratie.

De PvdA blijft zich onverminderd inzetten om dit probleem in Enschede op te lossen. Mocht u met ons van gedachten willen wisselen, neem dan contact met ons op!

 

Yara Hümmels

Yara Hümmels

In mijn kindertijd deelden mijn broer en ik ons ‘thuis’ ook met andere kinderen. Iedereen was welkom: pleegkinderen, kinderen uit de buurt of klasgenootjes, het maakte niets uit. Altijd een plek aan tafel, of simpelweg de mogelijkheid om met de Donald Duck op de bank weg te dromen. Mijn ouders hebben mij vroeg bijgebracht dat

Meer over Yara Hümmels