Door op 25 maart 2017

ALV 29 maart: op naar de gemeenteraadsverkiezingen!

Op woensdag 29 maart is er een ALV van de afdeling, om 20.00 uur in het Nivon-gebouw (Dotterbloemstraat 120).  De agenda voor deze vergadering vindt u hier. Tijdens deze ledenvergadering zullen er een aantal beslissingen genomen moeten worden met betrekking tot de procedure richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor een aantal voorstellen gedaan. Daarnaast moet er een commissie worden benoemd die belast wordt met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor deze verkiezingen. Een voorstel voor de opdracht aan deze commissie wordt ook besproken.

Nieuw lid kascommissie

Door het onverwachte overlijden van Ep Wieldraaijer afgelopen maand zijn we als afdeling op zoek naar een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. We willen jullie allemaal vragen na te denken over het invullen van deze functie. Doordat we eind 2016 van penningmeester zijn gewisseld hebben we nog geen jaarverslag dat we op deze ALV kunnen presenteren, dit zal in de ALV van juni aanstaande worden gedaan.

Verkiezingsprogramma

Na de pauze zullen we discussiëren over het lokale verkiezingprogramma. Op deze manier leveren we input aan de schrijfcommissie. Voor de pauze zal de stand van zaken kort worden ingeleid. Na de pauze zullen we in groepen uiteen gaan om verder te discussiëren over verschillende onderwerpen.

Als u de stukken geprint wilt hebben verzoeken wij u dit door te geven door een mail te sturen naar Anne Benneker, we zullen in het kader van duurzaamheid niet meer standaard de stukken printen voor alle leden.

We hopen jullie allemaal te verwelkomen op 29 maart. Tot dan!