1 mei column van Bert Hassink

26 mei 2020

Tijdens de digitale 1-mei bijeenkomst van de PvdA-Enschede droeg Bert Hassink deze door hem speciaal voor de gelegenheid geschreven column voor.

Dag van de Arbeid. Voor velen dag van de arbeid thuis. Het is allemaal anders.
De Koningsdag werd een Woningsdag en daar waar de één zich een slag in de rondte werkt ziet de ander met lede ogen aan hoe het werk stilligt en de toekomst onzekerder wordt.

Zie hier de staat van onze stad, ons Twente, onze provincie, ons land, onze wereld.
Daar waar, pak hem beet, vier maanden geleden nagedacht werd over hoe deze 1 mei te vieren, bevinden we ons nu in een digitale bijeenkomst. Daar waar men, pak hem beet, vier maanden geleden nog dacht om het vandaag wellicht al te hebben over de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2021, gaat het nu over gezond blijven en hoe bereiden we ons voor op de nabije toekomst. Nu de STER weinig zendtijd kan verkopen bieden ze organisaties aan om hun werknemers te eren.

Zo ook de schoonmaakbranche. De voorzitter van de schoonmaakbranche, de heer Adema, was met grote regelmaat te horen op de radio. Meneer Adema roept ons op om onze waardering te hebben voor de schoonmakers omdat ze nuttig werk doen op dit moment. Doen die schoonmakers dan anders geen nuttig werk? En is die waardering er straks ook nog bij meneer Adema als er CAO onderhandelingen zijn? En is er dan ook bij de volgende aanbesteding die waardering voor schoonmakers, of wordt de citroen weer een stukje verder uitgeperst door de opdrachtgevers? Vreemd eigenlijk dat er om waardering wordt gevraagd voor speciale beroepen. Is het niet altijd zo dat er waardering moet zijn? Waardering voor de mens, omdat het een mens is.

We zijn allemaal dat ene radertje in het grote netwerk. En dragen allemaal ons steentje bij, ook de mensen die geen betaalde arbeid verrichten. Natuurlijk, op dit moment staan een aantal van onze mede-inwoners te werken in een situatie die niet te benijden is. En daar moeten we aandacht voor hebben, net zo goed als we aandacht moeten hebben voor mensen die van de ene op de andere dag hun zaak hebben moeten sluiten.

Juist vandaag, op de Dag van de Arbeid, moeten we solidair zijn. En lokaal? Hoe komen we als stad uit de crisis? Daar waar we het al niet breed hadden wordt nu elke week een groter gat in het besteedbaar budget geslagen. Hoe zal het straks gaan met prestige projecten zoals de kop van de Boulevard? Komt er wel een nieuwe kop van de Boulevard? Of wordt
het, als de huidige gebouwen zijn afgebroken de komende tijd ‘het gat van Diepenmaat’?
Gemeenten krijgen in de handhaving een steeds belangrijkere rol. Juist als straks de 1,5 meter samenleving op gang komt. Waar leggen we de prioriteit?
Kunnen we binnen de keuzes van het beschikbare budget de kernwaarden van de sociaaldemocratie overeind houden? Kunnen wij dan zorgen voor de nodige solidariteit? Solidariteit die juist nu nodig is.

Er ontstaan mooie dingen op dit moment, maar laten we wel even kijken in de spiegel of we vòòr dit Corona-tijdperk ook zo zorgzaam en betrokken zijn geweest. Aan valse sentimenten heb ik een broertje dood. Ik realiseer me dat dit misschien in deze tijd niet zo’n handige woordspeling is. En tot slot. Dat premier Rutte het Britse volk sterkte wenste toen hun premier in het ziekenhuis lag, is wel wat overtrokken. Het is de Queen niet. Een eenvoudige SMS naar Johnson had ook kunnen volstaan en de tekst zal vast nog wel ergens in zijn telefoongeheugen zijn opgeslagen uit een recent verleden: “Boris, don’t go exit”.

Bert Hassink 1 mei 2020

Solidariteit
Dag der arbeiders
Zeker van onzekerheid
Verenigd u
Niet alleen de verworpenen
Ook de gegoeden onder ons
Opdat de verdere twee-deling stopt
Solidariteit
Gemeenten zitten klem
Voeren ook een strijd
Gelijkheid
Kap de grote monden
Zichtbaar is het onzichtbare virus
Tussen mensen
Solidariteit
Juist nu in deze strijd.
Misschien wordt het morgen beter
Al wordt het nooit goed