Door op 29 maart 2017

Chagrijn uitslag Tweede Kamerverkiezingen maakt strijdbaar richting raadsverkiezingen

Met de jaarstukken 2016 waren we zaterdag 25 maart snel klaar op de ledenvergadering van het PvdA Gewest Overijssel in Nijverdal. Daarom kon terecht de meeste aandacht uit gaan naar het debacle van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart. Maar behalve het delen van verkiezingsverdriet, ging het ook over onze idealen en strijdbaarheid. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Natuurlijk zagen we eigenlijk de bui wel aankomen. Verlies bij de TK-verkiezingen leek onafwendbaar, maar zo’n dramatische uitslag had niemand verwacht. In vier jaren tijd zijn we afgezakt van 38 zetels naar de negen zetels die we nu hebben. Na het topjaar 2012 zijn we bij elke volgende verkiezing afgestraft door de kiezers. Denk bijvoorbeeld aan de raadsverkiezingen in 2014 waar we in Enschede van 9 raadszetels teruggingen naar 5. Dezelfde uitslag was te zien bij de verkiezingen voor Provinciale Staten Overijssel: ook van 9 naar 5 zetels.

In ruim vier jaren kabinetsbeleid van PvdA en VVD zijn we in Nederland uit de financieel-economische crisis gekomen, groeit de economie weer en neemt de werkloosheid af. De PvdA heeft daarvoor grote offers gebracht op alle bestuurlijke niveaus, van raad, Provinciale Staten tot parlement. En bij alle verkiezingscampagnes in de afgelopen vier jaren hoorden we op straat dezelfde negatieve geluiden van PvdA-stemmers die boos waren dat wij regeerden met de VVD. Dat waren vaak mensen die al jaren werkloos zijn, in de bijstand zitten, problemen hebben met het hoge eigen risico in de zorg. Kortom mensen met lage inkomens aan wie de economische opleving voorbij gaat.

Overijssel begint met evaluatie verkiezingsuitslag

Deze voor de PvdA teleurstellende ervaringen en signalen zullen nog wel hun plek krijgen in de evaluatie die het landelijk bestuur organiseert. Hoe dat gaat gebeuren was afgelopen zaterdag nog niet bekend. In Overijssel hebben we daar alvast een begin mee gemaakt. Na een rondje chagrijn delen werd de knop snel omgezet. De ruim 50 aanwezigen gingen brainstormen over de campagne voor de raadsverkiezing die immers al over een jaar plaatshebben. Daarom moeten we ook niet te lang evalueren en druk met onszelf bezig zijn. Actie is nodig!

Ik heb gepleit voor luistersessies in wijken waar we “vroeger” hoog scoorden, maar waar we zo langzamerhand uit beeld zijn geraakt. Laten we naar deze mensen toe gaan en goed luisteren naar wat die buurtbewoners bezighoudt, wat hun problemen zijn en wat wij als PvdA kunnen doen om hen te helpen. Terug naar onze basis en opkomen voor hen die ooit onze trouwe achterban vormden. Gelukkig waren daar vele partijgenoten mee eens. Verder waren er ook pleidooien voor meer openheid in onze PvdA. Geen vergaderingen in bedompte zaaltjes waar bijna altijd de bekende partijtijgers komen. Nee, meer openbare bijeenkomsten waar ook niet-leden zich welkom voelen. De PvdA “moet leuker en gezelliger worden”. Dat belooft wat. We zullen binnenkort wel horen van het landelijk bestuur hoe we gaan evalueren, ook op afdelingsniveau.

Enschede sterker in gewestelijk bestuur

In de gewestelijke ledenvergadering nam Jan Zwanepol afscheid van het bestuur. Voorzitter Koos Dalstra somde een duizelingwekkend lange lijst op van politieke en maatschappelijke activiteiten die Jan in vele jaren heeft uitgevoerd. Dat leverde hem de zilveren PvdA-speld op voor zijn indrukwekkende verdiensten. Die onderscheiding kreeg hij opgespeld door Keklik Yücel, helaas inmiddels oud-PvdA TK-lid. De verkiezing voor het bestuur PvdA gewest Overijssel leverde goed nieuws op voor onze afdeling Enschede. Wim Jansen Lorkeers werd herkozen en Yara Hümmels is gekozen in het bestuur dat verder werd uitgebreid met nog twee jonge vrouwen uit Almelo en Zwolle.