Door op 16 november 2016

Uitbreiding Outlet Center Ochtrup bedreiging voor Enschede?

Vorige week donderdag liet Kreis Borken weten tegen de geplande uitbreiding van het Factory Outlet Center (FOC) in Ochtrup te zijn. Zie ook het bericht op de WDR. De PvdA vroeg maandag 14 november het college van B&W in hoeverre er een beeld is van het effect op Enschede en wat het college reeds ondernomen heeft.

Met haar kritiek voegt Borken zich bij vele gemeenten over de grens die kritisch zijn over de geplande uitbreiding van 11.500 naar 20.000 vierkante meter. De omringende gemeenten zien een bedreiging voor de detailhandel aldaar. Het aanbod aan merkkleding en spullen in het outletcenter hebben een negatieve invloed op het aanbod van winkels in de steden en dorpen. Signalen die herkenbaar zijn. Ook in discussies in ons land over outletcenters horen we dergelijke geluiden.

Volgens wethouder Patrick Welman heeft de uitbreiding van het FOC negatieve gevolgen voor Enschede. De omvang daarvan is moeilijk in te schatten. Het Duitse bureau Junker+Kruse deed onlangs een onderzoek naar de effecten, maar daarvan is helaas slechts een korte presentatie online te vinden. De conclusie van dat rapport is, kort gezegd, dat het wel zal meevallen met de negatieve gevolgen. In hoeverre dat ook zo is, is moeilijk in te schatten.

Enschede is in ieder geval scherp op het bewaken van het effect op onze stad. Onlangs stuurde het college een brief naar de betrokkenen over de grens om zich aan te dienen als belanghebbende. Wordt dus vervolgd.

Wat de PvdA betreft moeten we strak letten op mogelijke negatieve effecten van dergelijke ontwikkelingen, maar moeten we ook oog houden voor kansen die daardoor ontstaan.