Door op 16 november 2016

Onderzoek naar geothermie voor duurzame energie

Enschede wil duurzamer. Sterker nog: Enschede moet duurzamer. Dan kan alleen door als stad flink in te zetten op allerlei soorten energie. Bij de begrotingbehendeling op 14 november diende de PvdA een motie Geothermie in over het verder onderzoeken van de mogelijkheden voor geothermie.

Geothermie, of aardwarmte, moet samen met energiewinning uit zon en wind een belangrijke factor worden voor de stad. Met bijvoorbeeld de stadsverwarming is de infrastructuur aanwezig om daar van te profiteren. Het is echter niet makkelijk aardwarmte te winnen en in te zetten. De investeringskosten vormen vaak een drempel.

Echter, niet inzetten op al die verschillende bronnen van energie is ook geen optie. Vorig jaar dienden we met succes een motie zonnepanelen langs de A35 in en we zijn bereid mee te denken over een goed plan voor windenergie. De komende tijd gaat Enschede verder uitwerken wat de mogelijkheden zijn.

Een quick scan op de site van de gemeente laat in ieder geval zien dat de ondergrond geschikt is voor geothermie. Dat is een eerste stap, nu moeten we verder kijken wat er nodig is om optimaal van de warmte uit de aarde te profiteren.

De motie werd door nagenoeg de hele gemeenteraad ondersteund. Het college moet er nu mee aan de slag.