Door op 14 juli 2016

Nieuw afdelingsbestuur PvdA Enschede van start

Na de ledenvergadering van 22 juni is het “nieuwe” afdelingsbestuur afgelopen week voor het eerst bijeen geweest. We willen de leden regelmatig op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn. Hiermee bijt ik als voorzitter de spits af.

In de eerste bijeenkomst moest nog een aantal vaste taken worden verdeeld.
Het bestuur heeft unaniem Janke Smit gekozen als vice-voorzitter van het bestuur. Janke zit voor de derde periode in het bestuur en was eind 2013 een aantal maanden waarnemend voorzitter. Naast het feit dat ze mij kan vervangen bij afwezigheid, ben ik bijzonder blij dat Janke deze taak op zich wil nemen, omdat haar kennis en ervaring in de komende periode heel goed van pas komen.
René Tenkink zal namens het bestuur de coördinatie van de politieke ledenraad en de gewestelijke vergaderingen op zich nemen. Door de invoering van het one man one vote systeem hebben we formeel geen afgevaardigde meer, maar het bestuur is wel verantwoordelijk voor de informatie naar de leden.
Komende periode zal Duco Bannink, net als in de afgelopen maanden, het eerste aanspreekpunt zijn voor het Enschedese verkiezingsprogramma 2018. Op 15 augustus zal de volgende bijeenkomst over dat programma plaatsvinden.
Het fractievolgerschap zal door mij als voorzitter worden ingevuld ter versterking van de verbinding tussen bestuur en fractie.

In september zal een werkbezoek plaatsvinden van Europarlementariër Agnes Jongerius aan Enschede, dat mogelijk wordt afgesloten met een politiek inhoudelijke bijeenkomst elders in Twente.
Het bestuur is daarnaast samen met burgerstatenlid Ben Kokkeler bezig met het organiseren van een bijeenkomst over de onderkant van de arbeidsmarkt. Tweede Kamerlid John Kerstens zal daar in ieder geval bij aanwezig zijn. Over beide bijeenkomsten valt binnenkort meer te lezen op de website en in de nieuwsbrief.

Het bestuur is van mening dat ieder bestuurslid een concreet takenpakket zal moeten hebben, zodat duidelijk is waar men terecht kan voor bepaalde onderwerpen. Hierover verwachten we na de vakantie meer duidelijkheid te hebben. De bestuursvergaderingen vinden iedere tweede woensdag van de maand plaats. Voor vragen of suggesties zijn we altijd bereikbaar via afdelingssecretaris Anne Benneker.

Ik wens jullie allen een prettige en zonnige zomer toe!