Door op 11 november 2016

Leuke ledenvergadering over landelijk verkiezingsprogramma

Woensdag 9 november vond een algemene ledenvergadering van de PvdA Enschede plaats.

Nieuwe penningmeester
Er werd een nieuwe penningmeester benoemd, namelijk Albert van der Smissen. Albert werkt bij de belastingdienst, waar hij actief is als voorzitter van de vakbond. Nadat Albert zich kort voorstelde, werd hij door de ledenvergadering aangesteld als penningmeester. Hij zal vanaf heden de taken van de penningmeester op zich nemen.

Routeplanner: tijdpad naar de verkiezingen
Daarnaast werd de routeplanner 2016-2018 van het bestuur aangenomen, met daarin het tijdpad naar de verkiezingen. Bestuurslid Frank Halfwerk gaf een korte toelichting op de vorderingen in het verkiezingsprogramma, met een planning tot volgend jaar november.

Netwerk ombudsteams
Er is een landelijk netwerk van ombudsteams in de PvdA opgericht. Rianne Bruijs is hierbij een van de kartrekkers in en zij gaf een korte toelichting op de oprichting van dit netwerk. Op zeer korte termijn zullen de verschillende kartrekkers uit de verschillende afdelingen samen vergaderen.

Landelijk verkiezingsprogramma
Na de pauze werd aan de hand van verschillende thema’s het landelijk verkiezingsprogramma besproken, het hoofdthema van deze avond. In vier groepen werd gediscussieerd over de verschillende hoofdstukken. Er is een aantal mogelijke amendementen opgesteld, zoals bijvoorbeeld over een snelle treinverbeiding Zwolle – Münster. Die nemen we mee naar het gewestelijk voorcongres dat op 19 november plaatsvindt in Nijverdal.
Dennis Bouwman gaf een korte toelichting over de ledendemocratie met het ‘One-person, one-vote’ systeem, de Ledenkamer en het Stemlokaal.