Door op 30 maart 2017

Goedenavond elite

Wat hadden velen een goed voorspellend vermogen. Volgens velen is de PvdA synoniem aan ‘de elite’. Volgens Van Dale is elite ‘een kleine groep van voorname mensen’. Welnu als we de fractie in de Tweede Kamer bekijken komt dit wel uit. Drie demissionaire ministers en een demissionair staatssecretaris en een kamervoorzitter.

Voor de verkiezingen ging het vooral over boze mensen. Boze zwarte mensen, boze bruine mensen en boze witte mensen. Na de verkiezingen waren er veel boze PvdA mensen bijeen in Utrecht.

In de aanloop van de verkiezingen las ik in ons onvolprezen lokale dagblad, dat boze mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst zich afvroegen wat de PvdA voor hun heeft gedaan in het verleden. Samen thee drinken. Althans dat hoor ik wel eens uit het rechter spectrum van de vaderlandse politiek. Kijk, zo gaan zaken nu eenmaal. De bal is gaan rollen en er was geen houden meer aan. We eindigden de wedstrijd met 9 man.

Ik neem u even mee terug naar 2 november 2002. In Carré werd afscheid genomen van Wim Kok. In een vol Carré werd het een vrolijke middag. De PvdA had de verkiezingen van 22 januari dat jaar voor de Tweede Kamer verloren. Van 45 naar 23 zetels. In een videoboodschap sprak Nelson Mandela Wim Kok toe. Mandela had het over het ‘Partijtje van de Arbeid’. De zaal bulderde van het lachen.

Ook Freek de Jonge sprak de zaal toe. De Jonge zei onder meer: “Ik ben gekomen om mijn zorgen over de toekomst van de PvdA te uiten. Oppositioneel heb ik nog niets van de PvdA vernomen. Schei uit met de achterhoedegevechten. Waar zijn de idealen? Luister toch niet alleen naar de Wiardi Beckman Stichting, maar naar het volk. Zijn de tien leden die de Kamer in mei moesten verlaten het land ingetrokken om hun stemmen terug te winnen? Nee, dat werk laten jullie opknappen door de SP. Pas maar op dat jullie niet worden ingehaald door die sukkelaars.’’
Tot zover 2002.

Terug naar het hier en nu. Vanavond gaan we het hebben over de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De eerste afstraffing hebben we zo’n drie jaar geleden gehad. De tweede afgelopen 15 maart. En de derde, komt die er ook nog aan? Lokaal kunnen we ons best doen, contact zoeken met het maatschappelijk middenveld, de informele leiders in de buurten en wijken. Daar moeten we zijn als PvdA.

Enne… als iedereen die na de verkiezingen aangaf ‘zo’n uitslag heeft de PvdA niet verdient’ op de PvdA gaat stemmen, dan komt het wel weer goed. De woorden van de Jonge in 2002 zijn actueel. We zijn op links ingehaald en zullen ons moeten hergroeperen. De PvdA is meer dan een lijsttrekker. De PvdA is een ledenpartij. En daar moet de kracht zitten en die kracht moeten we inzetten.

Laten we dat lokaal maar doen, met elkaar, voor ons ‘Partijtje van de Arbeid’