25 juli 2017

Gezocht: kandidaat-raadsleden!

Enschede is volop in beweging. Dat betekent vele uitdagingen voor de stad: hoe zorgen we voor meer banen? Hoe zorgen we dat er zijn voor mensen op de momenten dat ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken? En wat is er nodig om Enschede nog mooier en bruisender te maken?

Heb jij ideeën over de toekomst van Enschede? En wil je die graag omzetten in daden? Wij zoeken kandidaat-raadsleden die geïnteresseerd zijn om namens de Partij van de Arbeid deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Profiel

Raadsleden staan met beide benen in de samenleving.  Ook hebben ze kennis van en zicht op plaatselijke en landelijke politieke ontwikkelingen en geven blijk van strategisch inzicht. Natuurlijk heb je kennis van de maatschappelijke verhoudingen in Enschede.

Raadsleden kunnen onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, en kunnen een oordeel geven over politieke vraagstukken en kunnen in het openbaar reageren. Natuurlijk kan men technisch vergaderen en heeft men oog voor verschillende situaties. Raadsleden laten zich adviseren, informeren en overtuigen zonder de waarde van de eigen mening uit het oog te verliezen. Men beschikt over onderhandelingsvaardigheden. Raadsleden zijn in staat, naast samenwerken met andere fractieleden, een werkrelatie met leden van andere fracties en wethouders op te bouwen. Raadsleden zijn in staat om snel netwerken, contacten met maatschappelijke organisaties en ambtenaren op te bouwen.

Aanmelden

Alle leden kunnen namen van kandidaten, zichzelf of een ander, doorgeven. De aanmelding dient voor 15 september 2017, 23.59 uur, in het bezit te zijn bij het afdelingsbestuur (via mail naar Rudy Kleine: rhkleine@ziggo.nl). De aanmelding dient vergezeld te gaan van een motivatie en CV. Een uitgebreid profiel van raadsleden kun je op hier vinden.

Meer informatie

Wil je meer weten over het raadslidmaatschap? Neem contact op met één van de zittende raadsleden. Zij kunnen je alles vertellen over hun werkzaamheden.