Door op 26 januari 2017

Wethouder komt van Venus, directeur van Mars en badkuip bieb loopt vol!

De titel van dit artikel is de belangrijkste conclusie, nadat we als PvdA samen met CDA en Enschede Anders een brief van het college van B&W over de ontwikkelingen bij de culturele instellingen geagendeerd hadden voor de Stedelijke raadscommissie op 23 januari.

Wij hebben kennis genomen van de topprestatie van museum TwentseWelle samen met het Rijksmuseum om het roer geheel om te gooien. Dat heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het is het gelukt. Daarom hoefden we de brief niet te agenderen.

Verontrustende berichten
Reden om dat wel te doen waren de verontrustende berichten over de aanpak van de bezuinigingen bij de bibliotheek. De gemeenteraad heeft in 2014 al besloten dat de culturele instellingen fors moesten bezuinigingen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat wij daar in de onze vorige raadsperiode ook voorstander van waren.
Dit college heeft er echter nog eens zes ton bij op geplust. Daar waren wij geen voorstander van, omdat het met name de openbare bibliotheek trof. In onze ogen een belangrijke basisvoorziening. Dat verhaal kent u en er is ruim protest geweest in de stad. Dat heeft echter niet geholpen. Het college bleef erbij.

Kansen tegenover tekort
Cultuurwethouder Jeroen Hatenboer vertelde dat hij beslist heel veel kansen ziet in de ontwikkelingen van de bieb. Op verzoek van de gemeenteraad heeft hij daarom een stuurgroep ingesteld met de bieb en andere partijen. Mooie vergezichten en prachtige toekomstscenario’s kwamen daar uit naar voren.
Echter, de directeur van de bieb bleef er bij dat hij een gat in zijn begroting kreeg en zijn personeel niet zou kunnen betalen. Het meerjarenperspectief werd zelfs een badkuip. En daar heeft de wethouder geen meelij mee. Het vermogen van de bibliotheek is volgens hem groot genoeg. Dat het in stenen zit, is helemaal geen probleem. De bibliotheek kan toch een hypotheek nemen……

Adequate oplossing zoeken
Ik bleef met een rare smaak achter. Wat is hier aan de hand? De wethouder komt van Venus, de directeur van Mars. Wie brengt deze twee met de beide benen op de Aarde?
We hopen dat de bibliotheek op korte termijn met een adequate oplossing komt, of een gericht verzoek aan de gemeenteraad doet om bij te springen in de overgangsperiode.