Door op 5 mei 2017

Vragen over handhavingsprocedure Airforcefestival

In augustus 2016 werd op het terrein van de Luchthaven Twenthe het Airforcefestival gehouden: zo’n tienduizend bezoekers, veel muziek, vuurwerk. Kortom: een groot festijn. Echter, de vraag is of de procedure voor de vergunning wel netjes is gevolgd. Daarover stelden we samen met GroenLinks en EnschedeAnders.nl vragen aan het College van B&W.

Aanleiding voor de vragen is een memo van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die stelt dat er tekortkomingen zijn opgemerkt in de handhavingsprocedure voorafgaand aan het festival. Gevolg; verstoring van het leefgebied van beschermde dier- en vogelsoorten.

Van het College van B&W willen we helderheid over de procedure. Die krijgt drie weken de tijd om te reageren op de vragen. Was alle informatie tijdig en juist? Is er wel juist getoetst? Lees de vragen hier.

Commotie

Voorafgaand aan het festival was er al veel commotie over het evenement. Landschap Overijssel en de Stichting Lonnekerberg hadden een kort geding aangespannen tegen het houden van het festival, uit vrees voor blijvende schade aan flora en fauna.