Door op 27 februari 2017

Twente-debat met Sharon Dijksma op 4 maart in Enschede

Op zaterdag 4 maart neemt Sharon Dijksma in Enschede namens de PvdA deel aan een verkiezingsdebat tussen kandidaat-Kamerleden uit de regio. Het debat, dat in het teken staat van Twentse thema’s, begint om 12.30 uur in het gebouw van Concordia, Langestraat 56. Gespreksleider is Willem Jaap Zwart. Iedereen is van harte welkom bij dit debat.

De Twentse Dijksma is staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en staat op plek vier op de kandidatenlijst voor de PvdA. Nu in Den Haag het verkiezingsreces is aangebroken, is ze de komende tijd weer veel in Twente op pad om campagne te voeren.

Dijksma over haar doelen voor de regio: “Ik strijd voor meer werk, met name in techniek en bouw, om zo de economie in Twente te versterken. Ook willen we meer banen creëren in de publieke sector, zoals de conciërge op school. Verder pleiten we voor betere verbindingen in het openbaar vervoer en de aanleg van snel internet (5G) als eerste op het platteland. Tot slot noem ik het investeren in de prachtige natuur. Overijssel is de tuin van Nederland. Dat is goed voor recreatie en toerisme in onze provincie én het levert banen op.”

Onlangs presenteerde Dijksma haar plannen om de gevolgen voor regio’s waar meer mensen wegtrekken dan bijkomen op te vangen. Onder de titel ‘Pimp de Krimp’ wil de PvdA 300 miljoen euro extra in krimpregio’s investeren in onder meer openbaar vervoer en snel internet op het platteland.

Na afloop van het debat in Concordia gaat het Enschedese PvdA-campagneteam de straat op om aandacht te vragen voor Dijksma’s plannen voor krimpregio’s: ‘Pimp de Krimp’.