Door op 10 februari 2017

Toegang Stadserf toe aan nieuwe aanpak

Een prettige openbare ruimte waar het aangenaam is te verblijven, met toegevoegde waarde voor mensen die er wonen, werken en recreëren: het Stadserf. Maar hoe behouden we die kwaliteiten? Daarover ging de discussie dinsdag 10 februari in de stadsdeelcommissie centrum.

Vele voertuigen moeten in de loop van de dag in het Stadserf zijn: vrachtwagens die winkels bevoorraden, zorgverleners die bij cliënten moeten zijn, pakketbezorgers en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook kruisen vele brommers en scooters dit gebied om zo snel mogelijk van a naar b te komen. Tezamen zorgen ze voor veel drukte en voor overlast die we eigenlijk tot een minimum beperkt willen houden. Maar niet koste wat kost.

Drie kwesties
De huidige beweegbare palen (bollards) bij de toegangswegen van het Stadserf zijn aan vervanging toe. Ze zitten er al jaren, functioneren niet meer altijd zoals het moet en technisch gezien zijn er momenteel betere oplossingen op de markt. Tijd om te evalueren hoe we met de toegang tot het Stadserf willen omgaan. Daarbij gaat het om drie kwesties:

  • eenvoudige en begrijpelijke regels voor toegang en de wijze van organiseren
  • het wel of niet handhaven van de vrije toegang in de ochtend
  • de overlast van brommers en scooters verminderen

Toegang tot het Stadserf
Zoals gezegd: de bollards moeten vervangen worden. Een prima systeem zou zijn om die door camera’s te vervangen. Het ziet er beter uit en vergemakkelijkt het administratieve proces rond de toegang door kentekenregistratie. Uiteraard moet het wel duidelijk zijn met niet te ingewikkelde regels. Wie het Stadserf binnenrijdt zonder vergunning (die eenvoudig aan te vragen en te gebruiken moet zijn), krijgt een bon op de deurmat.

Vrije toegang in de ochtend
Van ’s ochtends 7 uur tot 11 uur kan iedereen vrij het Stadserf binnen rijden. Dit stimuleert dat mensen die er per se moeten zijn, dat doen op momenten dat het relatief rustig is. Als er nog weinig winkelend publiek is, dan is een auto meer of minder geen probleem. Wat ons betreft, blijft die vrije toegang bestaan, al is er best discussie mogelijk over de tijdsduur van de openstelling.

Brommers en scooters
Er wordt veel geklaagd over de overlast van brommers en scooters. De herrie in combinatie met de snelheid maakt de aanwezigheid van die tweewielers in het Stadserf tot een onaangename aangelegenheid. Maar de boel dichtregelen met camera’s en een groot verbod voor bromfietsers zien we niet zitten. Het kost handenvol geld en het is de vraag of het in de praktijk echt goed te handhaven is. We pakken dan eigenlijk alleen het symptoom aan en niet de oorzaak.

Uitgangspunten voor een oplossing
Het Stadserf een gastvrije omgeving blijven die we niet dichtregelen met camera’s en strenge maatregelen. Maar daarbij moeten we wel de balans vinden met het terugdringen van onnodig verkeer van zowel auto’s, vrachtwagens als scooters. Die oplossing ligt vooral in het stimuleren van alternatieven die beter zijn. Niet door te straffen, maar door betere oplossingen te bieden. Denk aan het verder uitrollen van een goed systeem van gecentraliseerde binnenstaddistributie met elektrisch vervoer, logische routes om het centrum heen voor bromfietsers en scooters en het stimuleren van toegang tot het Stadserf op tijdstippen dat dit de minste overlast veroorzaakt.

Tips en ideeën welkom!
Het Stadserf kent veel ondernemers, bewoners en gebruikers. Zij ervaren in de praktijk hoe de toegang werkt en hebben vast ook ideeën over de nieuwe aanpak. De discussie loopt. Tips en ideeën hoor ik graag. Laat van u horen! U kunt mij bereiken via l.vdvelde@enschede.nl