Door op 30 april 2017

Terugblikavond op TK-verkiezing geeft nieuwe energie

De PvdA Enschede is begonnen met het verwerken van de dramatische nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezing medio maart. Daarvoor was er een speciale terugblikavond op 19 april in het Nivongebouw. De bedoeling was om niet te blijven steken in treurnis, maar om met elkaar vooruit te blikken en energie op te doen voor de nabije toekomst. Na het chagrijn was er aandacht voor de analyse en kwamen er ideeën op tafel voor verbeteringen.

Centraal in de analyse stond de constatering dat de mening van kiezers steeds meer wordt bepaald door de landelijke politiek: in de Tweede Kamer en door de regering. Na de TK-verkiezing van 2012 doet de PvdA het slecht bij verkiezingen. Dat komt hoofdzakelijk door het landelijke beleid van de PvdA. Dat veroorzaakt het beeld dat de sociaal-democratie er onvoldoende is voor kwetsbare mensen die wonen in achterstandswijken. We moeten juist naar die kwetsbare mensen en hun buurten toe om hun verhaal aan te horen. Goed luisteren naar wat hen dwarszit. Meer info ophalen en kijken wat we er mee kunnen.

Dat kan leiden tot actieplannen en onderdelen voor ons verkiezingsprogramma op buurtniveau. De PvdA verliest niet alleen de kiezersgunst van kwetsbare mensen. We zien ook kiezers uit de midden- en hogere groepen (qua opleiding en inkomen) verdwijnen. Die stemmen vooral op D66 en GroenLinks. Zij wonen wat Enschede betreft vooral in het centrumgebied.

In het algemeen moeten we beter aansluiten op maatschappelijke vraagstukken in de Enschedese samenleving. Dat betekent snel, flexibel en actiegericht aan de slag in de stad. Daarbij goed duidelijk maken wat ons verhaal is, onze visie, waar we voor staan. De PvdA moet zorgen voor betere contacten met de zogenoemde informele leiders in wijken en straten. Speerpunten voor de PvdA liggen onder meer bij het jongerenwerk, sport, cultuur en onderwijs.

Campagne raadsverkiezing

Bij de campagne voor de raadsverkiezing van maart 2018 moeten we veel meer plaatselijke en regionale media inschakelen. En verder hebben we meer kandidaat-raadsleden nodig die een heldere boodschap, ook op lokaal niveau, kunnen brengen.

Op de leden-biieenkomst kwam ook naar voren dat we de sociale vernieuwing weer moeten oppakken. Dat is belangrijk voor hoger opgeleiden en kwetsbaren. De PvdA kan deze groepen verenigen. Dat is de kern van de sociaaldemocratie. Punt van aandacht is ook de positie van jongeren. De positie van hen op de arbeidsmarkt is zeker niet rooskleurig. Actieve jongeren zijn hard nodig voor de PvdA. We verwachten veel van de Jonge Socialisten.

Met de uitkomsten van deze PvdA-bijeenkomst gaan we met elkaar aan de slag: leden, bestuur, campagneteam en raadsfractie.