Door op 14 oktober 2016

TecBase Twente komt van de grond – alle belangen in beeld houden

De PvdA Statenfractie heeft deze week de nieuwe ontwikkeling van het luchthaventerrein weer een flinke duw in de goede richting gegeven. Gedeputeerde Staten (GS) wil veel geld in dit gebied investeren en presenteerde deze week de Omgevingsvisie om daarmee de kaders aan te geven voor ontwikkeling van het gebied.
Best een goede visie op de gewenste ontwikkeling van natuur en landschap, best een aardige groep experts die als Topteam bedrijven moeten overtuigen in dit gebied aan de slag te gaan. Maar wij zijn erg kritisch over het langzame tempo waarin dat gaat, en nog kritischer over het stuurloze gedoe.

TecBase krijgt vorm
De toekomst van het luchthaventerrein, onder de nieuwe vlag TecBase Twente, begint vorm te krijgen. Sinds kort staat er in de ‚slinger’ van de Vliegveldstraat een kleurrijke toegangspoort, een symbool van de nieuwe richting. Als PvdA Statenfractie staan we hier positief in. Naast onze kritiek op het te lage tempo, is nu onze vraag of alle belangen wel in beeld blijven. Voorop staat natuurlijk werk, nieuwe bedrijven, nieuwe banen. We zitten er boven op en stimuleren dat die banen er snel komen. De samenwerking tussen ROC, Saxion en Universiteit Twente om hiervoor snel specifieke opleidingsmodules aan te gaan bieden, vinden wij een goede zaak. Als de nieuwe high tech bedrijven tot nieuwe producten komen, dan moeten vakmensen en bestaande bedrijven daarop snel kunnen inhaken.

Economie en natuur in balans
Een ander belang is dat de kwaliteit van het gebied behouden blijft en verder ontwikkeld wordt. Daarvoor hadden we tot voor kort het zgn. Kwaliteitsteam: een groep experts die een krachtige visie ontwikkeld heeft. Hun werk is af, vinden B&W en GS. Wij zijn het daar niet mee eens. Er moet snel een vervolg komen om de visie in praktijk te brengen. Wie houdt de belangen van economie en natuur in balans en houdt daadwerkelijk de vaart erin? De Omgevingsvisie die GS daarvoor had opgesteld, was niet voldoende scherp.

Alle belangen in beeld houden
Daarom hebben we woensdagavond 12 oktober in Provinciale Staten een amendement ingediend dat met brede steun is aangenomen. GS is nu aan zet om actie te nemen, zodat we alle belangen in beeld houden, kansen op innovatieve werkplekken, niet alleen voor hoogopgeleiden, maar juist ook voor vakmensen. Zodat de TecBase Twente niet het zoveelste bedrijventerrein wordt, maar wel een broedplaats voor nieuwe bedrijven op deze landschappelijk waardevolle plek!

(Ben Kokkeler, Tijs de Bree, Hans Nooter, Statenfractie PvdA Overijssel)