Door op 17 juli 2017

Succesvolle aanpassing van betaaldata uitkeringen

In april maakten we als PvdA een punt van de betaaldatum van de uitkeringen. Zie ook hier. Enschede betaalt de uitkeringen altijd uit zo rond de 3e van de maand, terwijl de automatische incasso’s vaak al voor die datum plaatsvinden. Het College van B&W past naar aanleiding van ons verzoek die betaaldatum nu aan.

Vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 gaat de gemeente Enschede een nieuwe betaaldatum voor de uitkeringen hanteren, zo liet het College van B&W aan de gemeenteraad weten. In het nieuwe jaar worden uitkeringen op de 25e van de maand betaald. Dat is vergelijkbaar met de datum waarop de meeste inwoners ook hun loon krijgen overgemaakt van hun baas.

We zijn blij met de aanpassing. Regelmatig was het zo dat inwoners met een uitkering rood moesten staan omdat de rekeningen eerder kwamen dan het geld. Dat is vanaf 1 januari dus verleden tijd.