Door op 15 juni 2017

Stroinkslanden helemaal klaar met de overlast

De bewoners in sommige delen van Stroinkslanden zijn de overlast beu. De toenemende onzelfstandige bewoning maakt de buurt eerder slechter dan beter en ook afval en andere vormen van overlast nemen toe. Kortom: de leefbaarheid staat onder druk. Tijdens de stadsdeelcommissie Zuid van afgelopen dinsdag kwam de overlast op tafel.

De thermometer

Afgelopen dinsdag in de stadsdeelcommissie werd een nieuw terugkerend agendapunt geagendeerd. Actuele onderwerpen worden aan de stadsdeelcommissie voorgelegd. Daarvoor kan een ieder zich melden. ‘De thermometer’ heet het instrument. Jeroen Wams van Radar, de welzijnsorganisatie die actief is in Stroinkslanden, beet het spits af. En toen kwam er wat boven water. Het probleem dat hij op tafel legde ging over een deel van de wijk, o.a. de H-, A en B landen. Er waren veel bewoners aanwezig. Wat is er aan de hand?

Onzelfstandige bewoning pakt fout uit

Door de lokale wetgeving rondom onzelfstandige bewoning is het de laatste jaren mogelijk gebleken dat er veel huizen opgekocht zijn door ‘huisjesmelkers’ die de woning verbouwen tot ongeveer 5 tot 7 studio’s. En hier wonen over het algemeen geen studenten – wat je zou verwachten in een studentenstad- maar mensen van diverse nationaliteiten volgens de vaste bewoners. Pools, Kaapverdisch en andere nationaliteiten. Onduidelijk is wat deze mensen voor de kost doen. De studiobewoners maken de wijk behoorlijk onveilig doordat ze zich met hun snelle auto’s niet aan de maximum snelheid houden. De leefbaarheid gaat hard achteruit: ze laten de vuilcontainers uitpuilen en van afval scheiden hebben ze nooit gehoord. De ratten lopen in de tuinen van de mensen en er is dag en nacht geluidsoverlast.

Kortom, de reguliere bewoners zijn het helemaal zat.

Leefbaarheid

Veel bewoners waren die aanwezig waren, zijn eigenaar van het huis. Zij zijn teneinde raad. Ze durven hun kinderen niet meer op straat te spelen en zien behalve de leefbaarheid ook de waarde van hun woning dalen. Volgende week donderdag heeft Jeroen Wams met een reguliere bewoner in de buurt een bijeenkomst georganiseerd om te kijken wat er aan gedaan kan worden. Deze reguliere bewoner staat op het punt om te gaan verhuizen. Hij vindt het te gevaarlijk voor zijn jonge gezin.

Al met al een explosieve situatie. En heel bijzonder dat dit ‘bij toeval’ bij de stadsdeelcommissie terecht kwam. De wethouder reageerde dat hij er van op de hoogte was maar werd zichtbaar overvallen door de ernst en de urgentie van de problematiek. Vandaag (donderdag) besteedt Tubantia ook aandacht aan het onderwerp. Daarin wordt de suggestie gewekt dat ik het ‘ een collegeprobleem’ vond. Dat is niet wat ik gezegd heb! Ik heb aangegeven dat dit probleem de portefeuilles raakt van alle collegeleden en dat ze daar samen in op moeten trekken en wel snel!

Met name de onveiligheid en onleefbaarheid is een groot obstakel. En dan kan de wethouder er niet mee volstaan aan te geven dat er eind van het jaar een plan van aanpak ligt, terwijl de broeierige zomer voor de deur staat en je op je vingers kan natellen dat de vlam in de pan slaat!

Aaanpakken

Er staat ons als raad op dit moment een paar dingen te doen:

  • het college te vragen om met een multidisciplinaire aanpak ( met politie, maatschappelijk werk, handhavers etc. ) de onveiligheid en onleefbaarheid aan te pakken;
  • het college aan te laten geven welke uitwerking de omzettingsvergunning heeft en hoe er gehandhaafd wordt;
  • als dit het gevolg is van de omzettingsvergunning wil ik weten: speelt dit op meer plaatsen in de stad?
  • het college aan te laten geven waar de knelpunten zitten bij een directe aanpak en aan te geven welke oplossing zij nog voor het zomerreces kunnen bieden;
  • ons als raad hierover per ommegaande te informeren zodat we zo mogelijk extra kunnen inzetten.