Door op 21 oktober 2016

Streep door detailhandel in Ambachtsschool

Een pijnlijke nederlaag voor de gemeente Enschede in de rechtzaal. En ook eentje die wel even aan het denken zet: de Raad van State heeft (een deel van) het bestemmingsplan voor de Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel afgekeurd. Reden: er is al veel te veel ruimte voor detailhandel in de stad.

Een kritische pandeigenaar van de Deurningerstraat maakte terecht bezwaar. Vervelend is echter dat er een uitspraak van de Raad van State voor nodig is om het probleem aan het licht te brengen. Het college van B&W had nog wel zo mooi in de toelichting van het bestemmingsplan uitgelegd dat de plannen keurig waren getoetst aan documenten als de detailhandelstructuurvisie. En akkoord bevonden.

De uitspraak van de Raad van State past bij onze inbreng in de raad in februari van dit jaar. Daar maakten we al kritische kanttekeningen bij het nieuwe bestemmingsplan, juist op dit punt. Het bestemmingsplan wilde 750 m2 extra detailhandel toelaten, onder de voorwaarde dat het geschikt bleef aan de hoofdfunctie van het gebouw. Wat de PvdA betreft niet wenselijk, ook gelet op de bestaande leegstand, maar ook van nog geplande ontwikkelingen.

Er is dus in alle plannen al veel te veel ruimte opgenomen voor detailhandel. En nog steeds zijn er ontwikkelaars die met plannen aan de slag willen gaan. Kerken ombouwen tot winkels bijvoorbeeld, of benedenverdiepingen van appartementen waar een commerciële functie in moet komen. Een overvloed aan ruimte voor detailhandel ondermijnt de kwaliteit van het aanbod, creëert een ongezonde mate van concurrentie en levert bovendien onnodige leegstand op.

Het vraagt dat we als Enschede snel en goed kijken wat er kan, mag en moet in onze stad. De vorige detailhandelstructuurvisie is van 2011. Die is aan een grondige en kritische herziening toe.